Chậu bếp

Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu kem - 570.35.430
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu kem - 570.35.430

10.290.000₫

Chậu đá Blancozia 9 màu Jasmine (ZD) - 567.68.640
Chậu đá Blancozia 9 màu Jasmine (ZD) - 567.68.640

12.190.000₫

Chậu đá Blancozia 9 màu đen (ZD) - 567.68.340
Chậu đá Blancozia 9 màu đen (ZD) - 567.68.340

12.190.000₫

Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu kem - 570.32.830
Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu kem - 570.32.830

9.590.000₫

Chậu inox Hafele HS20-SSN2S90L - 567.20.546
Chậu inox Hafele HS20-SSN2S90L - 567.20.546

7.890.000₫

Chậu đá Blancozia 8S màu xám - 565.76.950
Chậu đá Blancozia 8S màu xám - 565.76.950

13.690.000₫

Chậu đá Blancozia 8S, màu đen - 565.76.359
Chậu đá Blancozia 8S, màu đen - 565.76.359

14.090.000₫

Chậu đá Blancozia 8S, màu vàng - 565.76.659
Chậu đá Blancozia 8S, màu vàng - 565.76.659

14.090.000₫

Chậu đá Blancozia 8S, màu xám kim loại - 565.76.959
Chậu đá Blancozia 8S, màu xám kim loại - 565.76.959

14.090.000₫

Chậu đá Blancozia 9, màu đen - 567.68.349
Chậu đá Blancozia 9, màu đen - 567.68.349

12.590.000₫

Chậu đá Blancozia 9, màu kem - 567.68.649
Chậu đá Blancozia 9, màu kem - 567.68.649

12.590.000₫

Chậu đá Blancozia 9, màu xám kim loại - 567.68.949
Chậu đá Blancozia 9, màu xám kim loại - 567.68.949

12.590.000₫

Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu đen - 570.35.330
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu đen - 570.35.330

10.290.000₫

Chậu đá Hafele Workstation HS19-GKD2S120, màu đen - 570.35.340
Chậu đá Hafele Workstation HS19-GKD2S120, màu đen - 570.35.340

28.990.000₫

Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu xám - 570.35.530
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu xám - 570.35.530

10.290.000₫

Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu đen - 570.30.300
Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu đen - 570.30.300

11.790.000₫

Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu xám - 570.30.500
Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu xám - 570.30.500

11.790.000₫

Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu kem - 570.30.800
Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu kem - 570.30.800

11.790.000₫

Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu đen - 570.32.330
Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu đen - 570.32.330

9.590.000₫

Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu xám - 570.32.530
Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu xám - 570.32.530

9.590.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS

Hotline: 02923 828 889
Zalo: 0914565088