Chậu bếp

CHẬU ĐÁ JULIUS HS-GDD11650 MÀU ĐEN - 570.35.360
CHẬU ĐÁ JULIUS HS-GDD11650 MÀU ĐEN - 570.35.360

12.680.000₫

Chậu đá Hafele Granite Antonius HS-GDD11650, màu đen - 570.35.370
Chậu đá Hafele Granite Antonius HS-GDD11650, màu đen - 570.35.370

14.347.000₫

Chậu inox Hafele HS19-SSN2S90S - 567.23.020
Chậu inox Hafele HS19-SSN2S90S - 567.23.020

6.990.000₫

CHẬU ĐÁ ANTONIOUS HS-GD8650 MÀU KEM - 570.36.400
CHẬU ĐÁ ANTONIOUS HS-GD8650 MÀU KEM - 570.36.400

11.294.000₫

Chậu đá Hafele HS18-GED2R80 - 570.35.460
Chậu đá Hafele HS18-GED2R80 - 570.35.460

12.680.000₫

Chậu đá Häfele HS19-GEN2R90 - Màu kem - 570.35.480
Chậu đá Häfele HS19-GEN2R90 - Màu kem - 570.35.480

12.229.000₫

Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu kem - 570.35.430
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu kem - 570.35.430

10.639.000₫

Chậu inox Hafele HS20-SSN2R90M - 567.20.493
Chậu inox Hafele HS20-SSN2R90M - 567.20.493

4.590.000₫

Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80, chậu đôi có bàn ráo nước, màu đen - 570.33.330
Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80, chậu đôi có bàn ráo nước, màu đen - 570.33.330

21.021.000₫

Chậu inox Hafele HS20-SSN2S90 - 567.20.537
Chậu inox Hafele HS20-SSN2S90 - 567.20.537

10.490.000₫

Chậu đá Blancozia 9 màu Jasmine (ZD) - 567.68.640
Chậu đá Blancozia 9 màu Jasmine (ZD) - 567.68.640

12.190.000₫

Chậu đá Hafele HS19 Gen2R90 - Màu đen - 570.35.380
Chậu đá Hafele HS19 Gen2R90 - Màu đen - 570.35.380

12.229.000₫

Chậu đá Blancozia 9 màu đen (ZD) - 567.68.340
Chậu đá Blancozia 9 màu đen (ZD) - 567.68.340

12.190.000₫

Rây kim loại Hafele - 567.25.913
Rây kim loại Hafele - 567.25.913

1.100.000₫

Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu kem - 570.32.830
Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu kem - 570.32.830

11.285.000₫

Trọn bộ chậu inox Hafele HS21-SSD2S90L và phụ kiện - 567.94.059
Trọn bộ chậu inox Hafele HS21-SSD2S90L và phụ kiện - 567.94.059

10.940.000₫

Chậu đá Häfele HS19-GEN2S90 - Màu đen - 570.36.300
Chậu đá Häfele HS19-GEN2S90 - Màu đen - 570.36.300

12.080.648₫

Trọn bộ chậu inox Hafele HS21-SSN2S90 và phụ kiện - 567.94.039
Trọn bộ chậu inox Hafele HS21-SSN2S90 và phụ kiện - 567.94.039

10.340.000₫

Chậu inox Hafele HS20-SSN2S90L - 567.20.546
Chậu inox Hafele HS20-SSN2S90L - 567.20.546

7.890.000₫

Chậu inox Hafele HS19-SSN2S90L - 567.23.040
Chậu inox Hafele HS19-SSN2S90L - 567.23.040

8.990.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS