Khoá tay nắm gạt

Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G1 Hafele DIY, cửa đi - 499.62.505
Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G1 Hafele DIY, cửa đi - 499.62.505

915.000₫

Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G, cửa đi - 499.62.504
Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G, cửa đi - 499.62.504

915.000₫

Bộ tay nắm đế dài kiểu J (Tay nắm - thân khóa - ruột) Hafele DIY - 499.62.501
Bộ tay nắm đế dài kiểu J (Tay nắm - thân khóa - ruột) Hafele DIY - 499.62.501

1.449.000₫

Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu Oval Hafele DIY - 499.63.801
Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu Oval Hafele DIY - 499.63.801

1.068.000₫

Bộ tay nắm nắp chụp tròn 125x55mm Hafele DIY - 499.63.802
Bộ tay nắm nắp chụp tròn 125x55mm Hafele DIY - 499.63.802

1.145.000₫

Bộ tay nắm nắp chụp vuông kiểu chữ nhật Hafele DIY - 499.63.803
Bộ tay nắm nắp chụp vuông kiểu chữ nhật Hafele DIY - 499.63.803

1.106.000₫

Bộ tay nắm đế dài kiểu Oval (tay nắm - thân khóa - ruột) Hafele DIY - 499.62.503
Bộ tay nắm đế dài kiểu Oval (tay nắm - thân khóa - ruột) Hafele DIY - 499.62.503

1.449.000₫

Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.194
Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.194

648.000₫

Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.186
Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.186

561.000₫

Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.170
Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.170

617.000₫

Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, đồng bóng - 489.10.171
Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, đồng bóng - 489.10.171

593.000₫

Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, đồng bóng - 489.10.195
Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, đồng bóng - 489.10.195

593.000₫

Khoá tay nắm gạt Hafele, cửa phòng - 911.63.222
Khoá tay nắm gạt Hafele, cửa phòng - 911.63.222

690.000₫

Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G1 Hafele DIY, cửa toilet - 489.10.661
Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G1 Hafele DIY, cửa toilet - 489.10.661

924.000₫

Khóa tay nắm gạt Hafele, cửa toilet - 499.63.996
Khóa tay nắm gạt Hafele, cửa toilet - 499.63.996

550.000₫

- 20%
Bộ tay nắm cửa WC Hafele DIY, dạng vuông - 499.63.973
Bộ tay nắm cửa WC Hafele DIY, dạng vuông - 499.63.973

517.000₫

413.600₫

Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G, cửa toilet - 489.10.660
Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G, cửa toilet - 489.10.660

890.000₫

Khoá tay nắm gạt Hafele, cửa toilet - 911.63.226
Khoá tay nắm gạt Hafele, cửa toilet - 911.63.226

666.000₫

Bộ khóa tay nắm cửa toilet Hafele DIY, niken mờ - 489.10.190
Bộ khóa tay nắm cửa toilet Hafele DIY, niken mờ - 489.10.190

539.000₫

Bộ khóa tay nắm cửa toilet Hafele DIY, đồng bóng - 489.10.191
Bộ khóa tay nắm cửa toilet Hafele DIY, đồng bóng - 489.10.191

517.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS