Bản lề âm

Bản lề âm Hafele 177X72mm, màu bạc, 80kg - 927.03.029
Bản lề âm Hafele 177X72mm, màu bạc, 80kg - 927.03.029

670.000₫

Bản lề âm dương Hafele, inox mờ - 926.96.100
Bản lề âm dương Hafele, inox mờ - 926.96.100

136.000₫

Bản lề âm Hafele FRH120 120kg - 927.03.090
Bản lề âm Hafele FRH120 120kg - 927.03.090

2.059.000₫

Bản Lề Cửa Âm Hafele - 927.91.634
Bản Lề Cửa Âm Hafele - 927.91.634

2.937.000₫

Bản lề âm Hafele điều chỉnh 3D - 927.03.023
Bản lề âm Hafele điều chỉnh 3D - 927.03.023

798.000₫

Bản lề âm Hafele điều chỉnh 3D - 927.03.043
Bản lề âm Hafele điều chỉnh 3D - 927.03.043

693.000₫

Bản Lề Âm Cửa Dày 38 - 43mm Hafele - 341.07.972
Bản Lề Âm Cửa Dày 38 - 43mm Hafele - 341.07.972

612.000₫

Bản Lề Âm Cửa Dày >40mm Hafele - 927.32.006
Bản Lề Âm Cửa Dày >40mm Hafele - 927.32.006

1.122.000₫

Bản Lề Âm Cửa Dày >40mm Hafele - 927.32.016
Bản Lề Âm Cửa Dày >40mm Hafele - 927.32.016

1.122.000₫

Bản Lề Âm Cửa 120Kg Hafele - 927.03.039
Bản Lề Âm Cửa 120Kg Hafele - 927.03.039

1.652.000₫

Bản lề âm Độ dày cửa≥50mm Hafele ≤80kg/ 2 bản lề - 927.03.049
Bản lề âm Độ dày cửa≥50mm Hafele ≤80kg/ 2 bản lề - 927.03.049

508.000₫

Bản lề âm 3 chiều Hafele - 342.79.700
Bản lề âm 3 chiều Hafele - 342.79.700

1.012.000₫

Bản lề âm 3 chiều hafele - 342.79.300
Bản lề âm 3 chiều hafele - 342.79.300

1.012.000₫

Bas nối sử dụng với khung nhôm cho bản lề âm cửa mở trái Hafele - 342.79.718
Bas nối sử dụng với khung nhôm cho bản lề âm cửa mở trái Hafele - 342.79.718

99.000₫

Bas nối sử dụng với khung nhôm cho bản lề âm cửa mở phải Hafele - 342.79.717
Bas nối sử dụng với khung nhôm cho bản lề âm cửa mở phải Hafele - 342.79.717

99.000₫

Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele - 342.79.780
Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele - 342.79.780

1.551.000₫

BẢN LỀ ÂM 3 CHIỀU CHO CỬA 30KG Hafele - 342.79.782
BẢN LỀ ÂM 3 CHIỀU CHO CỬA 30KG Hafele - 342.79.782

1.551.000₫

Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele - 342.79.781
Bản Lề Âm 3 Chiều Cho Cửa 30Kg Hafele - 342.79.781

1.551.000₫

BẢN LỀ ÂM 3 CHIỀU CHO CỬA 30KG hafele - 342.79.783
BẢN LỀ ÂM 3 CHIỀU CHO CỬA 30KG hafele - 342.79.783

1.551.000₫

Bản Lề Âm Cho Cửa Gỗ Dày 13 - 16mm Hafele - 341.07.718
Bản Lề Âm Cho Cửa Gỗ Dày 13 - 16mm Hafele - 341.07.718

275.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS