Chậu bếp

Chậu inox Hafele HS20-SSD2R90 - 567.20.513
Chậu inox Hafele HS20-SSD2R90 - 567.20.513

5.090.000₫

Chậu inox Hafele HS20-SSN2R90S - 567.20.506
Chậu inox Hafele HS20-SSN2R90S - 567.20.506

5.290.000₫

Chậu inox Hafele HS20-SSN1S60 - 567.20.266
Chậu inox Hafele HS20-SSN1S60 - 567.20.266

5.790.000₫

Bộ Xả Chậu Rửa Chén 1 Hộc Hafele - 567.25.924
Bộ Xả Chậu Rửa Chén 1 Hộc Hafele - 567.25.924

347.000₫

Chén Xả Chậu Rửa Chén Hafele - 567.25.926
Chén Xả Chậu Rửa Chén Hafele - 567.25.926

305.000₫

Chén Xả Chậu 1 Hộc Có Điều Khiển Hafele - 567.25.927
Chén Xả Chậu 1 Hộc Có Điều Khiển Hafele - 567.25.927

514.000₫

Chén Xả Chậu 2 Hộc Có Điều Khiển Hafele - 567.25.928
Chén Xả Chậu 2 Hộc Có Điều Khiển Hafele - 567.25.928

880.000₫

Bộ Xả Cho Chậu 1 Hộc Hafele - 567.25.922
Bộ Xả Cho Chậu 1 Hộc Hafele - 567.25.922

440.000₫

Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu đen - 570.30.300
Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu đen - 570.30.300

12.728.000₫

Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu xám - 570.30.500
Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu xám - 570.30.500

12.728.000₫

Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu kem - 570.30.800
Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu kem - 570.30.800

13.707.000₫

Chậu Rửa Đá HS20-GEN2S80 Hafele - 570.30.310
Chậu Rửa Đá HS20-GEN2S80 Hafele - 570.30.310

15.562.000₫

Chậu Rửa Đá HS20-GEN2S80 Hafele - 570.30.510
Chậu Rửa Đá HS20-GEN2S80 Hafele - 570.30.510

15.562.000₫

Chậu Rửa Đá HS20-GEN2S80 Hafele - 570.30.810
Chậu Rửa Đá HS20-GEN2S80 Hafele - 570.30.810

15.562.000₫

Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80, chậu đôi có bàn ráo nước, màu kem - 570.33.430
Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80, chậu đôi có bàn ráo nước, màu kem - 570.33.430

21.021.000₫

Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80, chậu đôi có bàn ráo nước, màu xám - 570.33.530
Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80, chậu đôi có bàn ráo nước, màu xám - 570.33.530

21.021.000₫

Bộ Xả Cho Chậu 2 Hộc Hafele - 567.25.875
Bộ Xả Cho Chậu 2 Hộc Hafele - 567.25.875

660.000₫

SP - Bộ xả chậu inox 2 hộc 1 xả tràn - 567.25.876
SP - Bộ xả chậu inox 2 hộc 1 xả tràn - 567.25.876

540.000₫

Cuộn lưới kim loại Hafele
Cuộn lưới kim loại Hafele

790.000₫

Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu đen - 570.32.330
Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu đen - 570.32.330

11.285.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS