Tay nắm gạt

Tay nắm gạt Hafele DIY, dáng vuông - 499.62.216
Tay nắm gạt Hafele DIY, dáng vuông - 499.62.216

517.000₫

Tay nắm cửa đi Hafele - 903.91.454
Tay nắm cửa đi Hafele - 903.91.454

418.000₫

Tay nắm gạt thiết kế nắp chụp tròn dạng thẳng Hafele - 903.92.646
Tay nắm gạt thiết kế nắp chụp tròn dạng thẳng Hafele - 903.92.646

550.000₫

Tay nắm gạt Hafele DIY, dáng thẳng - 499.62.672
Tay nắm gạt Hafele DIY, dáng thẳng - 499.62.672

308.000₫

Tay nắm gạt Hafele DIY, dáng cong - 499.62.673
Tay nắm gạt Hafele DIY, dáng cong - 499.62.673

308.000₫

Tay nắm cửa chính đế dài Hafele, mở phải - 903.98.465
Tay nắm cửa chính đế dài Hafele, mở phải - 903.98.465

1.309.000₫

Tay nắm cửa chính đế dài Hafele Square, mở trái - 903.99.322
Tay nắm cửa chính đế dài Hafele Square, mở trái - 903.99.322

1.386.000₫

Tay nắm gạt Hafele DIY, dáng oval - 499.62.546
Tay nắm gạt Hafele DIY, dáng oval - 499.62.546

495.000₫

Tay nắm cửa chính đế dài Round Hafele, mở phải - 903.99.320
Tay nắm cửa chính đế dài Round Hafele, mở phải - 903.99.320

1.386.000₫

Tay nắm cửa chính đế dài Round Hafele, mở trái - 903.99.319
Tay nắm cửa chính đế dài Round Hafele, mở trái - 903.99.319

1.386.000₫

Tay nắm cửa phòng Hafele ONE - 903.99.329
Tay nắm cửa phòng Hafele ONE - 903.99.329

1.155.000₫

Tay nắm cửa phòng Hafele, màu đen - 901.79.872
Tay nắm cửa phòng Hafele, màu đen - 901.79.872

5.951.000₫

Tay nắm cửa phòng Hafele Preso, màu đen - 901.79.722
Tay nắm cửa phòng Hafele Preso, màu đen - 901.79.722

4.411.000₫

Tay nắm gạt nắp chụp vuông Hafele Techna, chrome mờ - 901.79.874
Tay nắm gạt nắp chụp vuông Hafele Techna, chrome mờ - 901.79.874

1.650.000₫

Tay nắm gạt nắp chụp vuông Hafele Techna, màu đen - 901.79.714
Tay nắm gạt nắp chụp vuông Hafele Techna, màu đen - 901.79.714

1.342.000₫

Tay nắm gạt nắp chụp tròn Hafele Dune, chrome mờ - 901.99.926
Tay nắm gạt nắp chụp tròn Hafele Dune, chrome mờ - 901.99.926

3.520.000₫

Tay nắm gạt nắp chụp tròn Hafele Dune, vàng PVD - 901.79.869
Tay nắm gạt nắp chụp tròn Hafele Dune, vàng PVD - 901.79.869

4.411.000₫

Tay nắm cửa chính đế dài Hafele Square, mở phải - 903.99.321
Tay nắm cửa chính đế dài Hafele Square, mở phải - 903.99.321

1.386.000₫

Tay nắm gạt có nắp che Hafele, inox 316 - 903.98.162
Tay nắm gạt có nắp che Hafele, inox 316 - 903.98.162

1.122.000₫

Tay nắm cửa chính đế dài Hafele, mở trái - 903.98.452
Tay nắm cửa chính đế dài Hafele, mở trái - 903.98.452

1.309.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS

Hotline: 02923 828 889
Zalo: 0914565088