Phụ kiện cửa kính

Tay nắm phòng tắm kính Hafele, 275x425mm - 903.04.151
Tay nắm phòng tắm kính Hafele, 275x425mm - 903.04.151

803.000₫

Kẹp Kính Tường 90º Nhà Tắm Có Đế Hafele - 981.77.910
Kẹp Kính Tường 90º Nhà Tắm Có Đế Hafele - 981.77.910

290.000₫

TAY NẮM PHÒNG TẮM KÍNH ĐEN CC275x425MM - 903.04.153
TAY NẮM PHÒNG TẮM KÍNH ĐEN CC275x425MM - 903.04.153

1.144.000₫

Kẹp khóa sàn Hafele, inox mờ - 981.50.030
Kẹp khóa sàn Hafele, inox mờ - 981.50.030

705.000₫

Kẹp kính trên Hafele, inox mờ - 981.50.020
Kẹp kính trên Hafele, inox mờ - 981.50.020

347.000₫

Kẹp kính trên Hafele, inox bóng - 981.00.657
Kẹp kính trên Hafele, inox bóng - 981.00.657

359.000₫

Kẹp kính dưới Hafele, inox mờ - 981.50.010
Kẹp kính dưới Hafele, inox mờ - 981.50.010

347.000₫

Kẹp kính dưới Hafele, inox bóng - 981.00.654
Kẹp kính dưới Hafele, inox bóng - 981.00.654

359.000₫

Kẹp kính L Hafele, inox mờ - 981.50.040
Kẹp kính L Hafele, inox mờ - 981.50.040

776.000₫

Kẹp kính chữ L Hafele, inox bóng - 981.00.663
Kẹp kính chữ L Hafele, inox bóng - 981.00.663

728.000₫

Kẹp khóa sàn Hafele, inox bóng - 981.00.660
Kẹp khóa sàn Hafele, inox bóng - 981.00.660

728.000₫

Bản Lề Phòng Tắm Kính 90º Hafele - 981.77.906
Bản Lề Phòng Tắm Kính 90º Hafele - 981.77.906

1.190.000₫

Bản Lề Kính - Kính 180º Hafele - 981.77.902
Bản Lề Kính - Kính 180º Hafele - 981.77.902

1.133.000₫

Kẹp kính trên khung Hafele inox bóng - 981.00.651
Kẹp kính trên khung Hafele inox bóng - 981.00.651

436.700₫

Kẹp kính trên khung gắn tường Hafele - Inox bóng - 981.00.666
Kẹp kính trên khung gắn tường Hafele - Inox bóng - 981.00.666

359.000₫

Kẹp kính trên Hafele, màu đen mờ - 981.00.658
Kẹp kính trên Hafele, màu đen mờ - 981.00.658

567.000₫

Kẹp kính dưới Hafele, màu đen mờ - 981.00.655
Kẹp kính dưới Hafele, màu đen mờ - 981.00.655

567.000₫

Kẹp kính L Hafele, màu đen mờ - 981.00.664
Kẹp kính L Hafele, màu đen mờ - 981.00.664

913.000₫

Kẹp khóa sàn Hafele, màu đen mờ - 981.00.661
Kẹp khóa sàn Hafele, màu đen mờ - 981.00.661

913.000₫

Kẹp kính trên khung Hafele inox mờ - 981.00.650
Kẹp kính trên khung Hafele inox mờ - 981.00.650

347.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS