Bản lề

Bản lề giảm chấn Hafele Inox 304 trùm ngoài - Thẳng - 315.06.750
Bản lề giảm chấn Hafele Inox 304 trùm ngoài - Thẳng - 315.06.750

63.000₫

Bản lề giảm chấn Hafele Inox 304 trùm nữa - Cong vừa - 315.06.751
Bản lề giảm chấn Hafele Inox 304 trùm nữa - Cong vừa - 315.06.751

64.000₫

Đế bản lề inox 304 Hafele - 315.98.570
Đế bản lề inox 304 Hafele - 315.98.570

4.940₫

Bản lề giảm chấn Hafele Inox 304 lọt lòng - Cong nhiều - 315.06.752
Bản lề giảm chấn Hafele Inox 304 lọt lòng - Cong nhiều - 315.06.752

64.000₫

Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 110º Giảm Chẩn Hafele - 315.30.721
Bản Lề Trùm Ngoài Metalla A 110º Giảm Chẩn Hafele - 315.30.721

26.004₫

Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 110º Giảm Chẩn Hafele - 315.30.723
Bản Lề Lọt Lòng Metalla A 110º Giảm Chẩn Hafele - 315.30.723

28.000₫

Đế bản lề Hafele Metalla A 2 lỗ bắt vít - 315.30.763
Đế bản lề Hafele Metalla A 2 lỗ bắt vít - 315.30.763

3.894₫

Bản Lề Metalla SM 110º Trùm Nửa Hafele - 315.26.711
Bản Lề Metalla SM 110º Trùm Nửa Hafele - 315.26.711

66.000₫

Đế bản lề Hafele 2 lỗ bắt vít với ốc điều chỉnh - 315.98.656
Đế bản lề Hafele 2 lỗ bắt vít với ốc điều chỉnh - 315.98.656

11.550₫

BẢN LỀ KÌNH - TƯỜNG 90D CROM BÓNG - 588.79.002
BẢN LỀ KÌNH - TƯỜNG 90D CROM BÓNG - 588.79.002

927.300₫

Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 110º DIY Hafele - 483.01.722
Bản Lề Lọt Lòng Metalla SM 110º DIY Hafele - 483.01.722

143.000₫

Bản lề giảm chấn Hafele Metalla SM 110° DIY, thép, lắp trùm nửa, cong vừa - 493.03.022
Bản lề giảm chấn Hafele Metalla SM 110° DIY, thép, lắp trùm nửa, cong vừa - 493.03.022

93.500₫

Nắp Che Tay Bản Lề Metalla SM Hafele - 315.59.008
Nắp Che Tay Bản Lề Metalla SM Hafele - 315.59.008

1.800₫

Bản Lề Trùm Ngoài Tủ Khung Nhôm Hafele - 311.68.510
Bản Lề Trùm Ngoài Tủ Khung Nhôm Hafele - 311.68.510

60.500₫

Bản Lề Metalla SM 110º Trùm Nửa Hafele - 315.26.711
Bản Lề Metalla SM 110º Trùm Nửa Hafele - 315.26.711

64.900₫

Đế Bản Lề Mettalla SM Hafele -  311.71.540
Đế Bản Lề Mettalla SM Hafele - 311.71.540

6.380₫

Bản lề giảm chấn Hafele Metalla SM 110° DIY, thép, lắp trùm ngoài, thẳng - 493.03.020
Bản lề giảm chấn Hafele Metalla SM 110° DIY, thép, lắp trùm ngoài, thẳng - 493.03.020

92.400₫

Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 98º Hafele - 334.05.001
Bản Lề Trùm Ngoài Metalla SM 98º Hafele - 334.05.001

82.500₫

Bản Lề Metalla SM 95° Trùm Ngoài Hafele - 308.03.003
Bản Lề Metalla SM 95° Trùm Ngoài Hafele - 308.03.003

57.750₫

Đế Bản Lề Tủ 2 Lỗ Bắt Vít Hafele  - 334.90.002
Đế Bản Lề Tủ 2 Lỗ Bắt Vít Hafele - 334.90.002

5.500₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS