Máy rửa chén

Máy rửa chén bán âm mặt đen Hafele HDW-HI60B, 15 bộ đồ ăn Châu Âu, 60 cm - 533.23.210
Máy rửa chén bán âm mặt đen Hafele HDW-HI60B, 15 bộ đồ ăn Châu Âu, 60 cm - 533.23.210

26.438.000₫

Máy rửa chén để bàn Hafele HDW-T50B - 539.20.600
Máy rửa chén để bàn Hafele HDW-T50B - 539.20.600

13.189.000₫

Máy Rửa Chén Âm Bán Phần HDW-HI60C Hafele - 533.23.120
Máy Rửa Chén Âm Bán Phần HDW-HI60C Hafele - 533.23.120

24.189.000₫

Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60E - 538.21.200
Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60E - 538.21.200

19.459.000₫

Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60G - 535.29.590
Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60G - 535.29.590

14.950.000₫

Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60C, 15 bộ đồ ăn Châu Âu, 60 cm - 533.23.200
Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60C, 15 bộ đồ ăn Châu Âu, 60 cm - 533.23.200

26.438.000₫

Chậu kết hợp máy rửa chén Hafele HDW-SD90A - 539.20.530
Chậu kết hợp máy rửa chén Hafele HDW-SD90A - 539.20.530

30.990.000₫

Máy rửa chén để bàn Hafele HDW-T50A, 6 bộ đồ ăn Châu Âu, 50 cm - 538.21.190
Máy rửa chén để bàn Hafele HDW-T50A, 6 bộ đồ ăn Châu Âu, 50 cm - 538.21.190

10.989.000₫

MÁY RỬA CHÉN ÂM TỦ HAFELE - 533.23.275
MÁY RỬA CHÉN ÂM TỦ HAFELE - 533.23.275

16.789.000₫

Máy rửa chén độc lập màu đen Hafele HDW-F60F - 533.23.310
Máy rửa chén độc lập màu đen Hafele HDW-F60F - 533.23.310

31.762.000₫

Máy rửa chén âm tủ toàn phần Hafele HDW-FI60D - 533.23.320
Máy rửa chén âm tủ toàn phần Hafele HDW-FI60D - 533.23.320

26.438.000₫

Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60EB, Series 600 - 538.21.310
Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60EB, Series 600 - 538.21.310

20.889.000₫

Máy rửa chén bán âm Hafele HDW-SI60AB, Series 600 - 538.21.320
Máy rửa chén bán âm Hafele HDW-SI60AB, Series 600 - 538.21.320

21.934.000₫

Máy rửa chén âm tủ Hafele HDW-FI60AB, Series 600 - 538.21.330
Máy rửa chén âm tủ Hafele HDW-FI60AB, Series 600 - 538.21.330

23.089.000₫

Muối rửa bát Finish - 1.2kg
Muối rửa bát Finish - 1.2kg

200.000₫

Viên rửa chén Finish Classic hương chanh - 90 viên
Viên rửa chén Finish Classic hương chanh - 90 viên

495.000₫

Nước làm bóng chén đĩa Finish - 750ml
Nước làm bóng chén đĩa Finish - 750ml

290.000₫

Viên rửa chén Finish All In 1 - 120 viên
Viên rửa chén Finish All In 1 - 120 viên

650.000₫

Nước làm bóng chén đĩa Finish - 800ml
Nước làm bóng chén đĩa Finish - 800ml

300.000₫

Muối rửa bát Finish 4kg
Muối rửa bát Finish 4kg

470.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS