Máy giặt & Máy sấy

Máy Sấy Tụ Hơi 8Kg HD-F60A Hafele - 538.91.520
Máy Sấy Tụ Hơi 8Kg HD-F60A Hafele - 538.91.520

19.990.000₫

Máy giặt 8kg Hafele - 538.91.530
Máy giặt 8kg Hafele - 538.91.530

14.990.000₫

Máy giặt sấy Smeg WDI14C7-2 - 536.94.160
Máy giặt sấy Smeg WDI14C7-2 - 536.94.160

69.289.000₫

Máy giặt sấy Smeg LSF147E - 536.94.567
Máy giặt sấy Smeg LSF147E - 536.94.567

63.789.000₫

Máy giặt cửa trước 9kg Hafele - 539.90.400
Máy giặt cửa trước 9kg Hafele - 539.90.400

17.589.000₫

Máy giặt và sấy cửa trước, công suất giặt 10 kg, sấy 6 kg Hafele - 539.90.620
Máy giặt và sấy cửa trước, công suất giặt 10 kg, sấy 6 kg Hafele - 539.90.620

0₫

Máy giặt kết hợp sấy, Cửa trước, công suất 10 kg giặt, 6 kg sấy Hafele HWD-101FW, màu trắng - 534.94.550
Máy giặt kết hợp sấy, Cửa trước, công suất 10 kg giặt, 6 kg sấy Hafele HWD-101FW, màu trắng - 534.94.550

23.749.000₫

Máy sấy quần áo độc lập, cửa trước, 15 chương trình, 7kg Hafele - 539.90.600
Máy sấy quần áo độc lập, cửa trước, 15 chương trình, 7kg Hafele - 539.90.600

10.549.000₫

Máy sấy quần áo độc lập, cửa trước, 15 chương trình, 8kg Hafele - 539.90.610
Máy sấy quần áo độc lập, cửa trước, 15 chương trình, 8kg Hafele - 539.90.610

0₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS