Bản lề bật

- 20%
Bản lề Cucina Legato trùm ngoài - Thẳng - Inox 304 - 334.00.030
Bản lề Cucina Legato trùm ngoài - Thẳng - Inox 304 - 334.00.030

58.300₫

46.640₫

Bản lề Cucina Legato trùm nửa - Cong vừa - Inox 304 - 334.00.031
Bản lề Cucina Legato trùm nửa - Cong vừa - Inox 304 - 334.00.031

58.300₫

- 20%
Bản lề Hafele Cucina Legato lọt lòng,  cong nhiều, inox 304 - 334.00.032
Bản lề Hafele Cucina Legato lọt lòng, cong nhiều, inox 304 - 334.00.032

58.300₫

46.640₫

Đế bản lề 2 lỗ Blum 175H3100 - 5891994 - 342.22.060
Đế bản lề 2 lỗ Blum 175H3100 - 5891994 - 342.22.060

18.700₫

Bản lề giảm chấn Hafele Metalla A 110° DIY, thép, lắp trùm nửa, cong vừa - 493.03.024
Bản lề giảm chấn Hafele Metalla A 110° DIY, thép, lắp trùm nửa, cong vừa - 493.03.024

55.000₫

Bản lề giảm chấn Hafele Metalla A 110° DIY, thép, trùm ngoài, thẳng - 493.03.021
Bản lề giảm chấn Hafele Metalla A 110° DIY, thép, trùm ngoài, thẳng - 493.03.021

54.000₫

Bản lề giảm chấn Hafele Metalla A 110°, thép, lắp lọt lòng, cong nhiều - 493.03.025
Bản lề giảm chấn Hafele Metalla A 110°, thép, lắp lọt lòng, cong nhiều - 493.03.025

56.000₫

Bản lề thẳng, trùm ngoài, Metalla 5000 SM 110, khung nhôm, màu đen - 315.26.710
Bản lề thẳng, trùm ngoài, Metalla 5000 SM 110, khung nhôm, màu đen - 315.26.710

66.000₫

Bản lề Hafele 165 độ - Trùm ngoài, thẳng - 311.93.500
Bản lề Hafele 165 độ - Trùm ngoài, thẳng - 311.93.500

37.400₫

- 25%
Bản lề Cucina Legato trùm ngoài - Thẳng - Niken sáng - 334.00.061
Bản lề Cucina Legato trùm ngoài - Thẳng - Niken sáng - 334.00.061

26.400₫

19.800₫

- 25%
Bản lề Cucina Legato trùm nửa - Cong vừa - Niken sáng - 334.00.062
Bản lề Cucina Legato trùm nửa - Cong vừa - Niken sáng - 334.00.062

26.400₫

19.800₫

- 25%
Bản lề Cucina Legato lọt lòng - Cong nhiều - Niken sáng - 334.00.063
Bản lề Cucina Legato lọt lòng - Cong nhiều - Niken sáng - 334.00.063

26.400₫

19.800₫

Bản lề giảm chấn Hafele cho gỗ dày 25mm, trùm ngoài, thẳng - 315.08.850
Bản lề giảm chấn Hafele cho gỗ dày 25mm, trùm ngoài, thẳng - 315.08.850

47.410₫

Bản lề Cucina Legato trùm ngoài - Thẳng - Niken đen - 334.00.064
Bản lề Cucina Legato trùm ngoài - Thẳng - Niken đen - 334.00.064

37.400₫

Bản lề Cucina Legato trùm nửa - Cong vừa - Niken đen - 334.00.065
Bản lề Cucina Legato trùm nửa - Cong vừa - Niken đen - 334.00.065

37.400₫

Bản lề Cucina Legato lọt lòng - Cong nhiều - Niken đen - 334.00.066
Bản lề Cucina Legato lọt lòng - Cong nhiều - Niken đen - 334.00.066

37.400₫

Đế bản lề Metalla SM không bật Hafele - 315.98.670
Đế bản lề Metalla SM không bật Hafele - 315.98.670

9.680₫

Bản lề giảm chấn Hafele Metallamat NEO 110°, thép, lắp trùm ngoài, thẳng - 334.00.001
Bản lề giảm chấn Hafele Metallamat NEO 110°, thép, lắp trùm ngoài, thẳng - 334.00.001

80.300₫

Bản lề Blum CLIP top góc mở 170° dành cho ứng dụng góc mở rộng - 71T6550
Bản lề Blum CLIP top góc mở 170° dành cho ứng dụng góc mở rộng - 71T6550

127.600₫

Đế bản lề 2 lỗ Blum, màu đen - 175H3100 - 9594813
Đế bản lề 2 lỗ Blum, màu đen - 175H3100 - 9594813

20.900₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS