Thiết bị vệ sinh

Chậu đá Blancozia 8S màu xám - 565.76.950
Chậu đá Blancozia 8S màu xám - 565.76.950

13.690.000₫

Bồn tắm độc lập Vigor 1700 Hafele
Bồn tắm độc lập Vigor 1700 Hafele

24.536.364₫

Khung đỡ Doufix cho bồn tiểu nam Hafele
Khung đỡ Doufix cho bồn tiểu nam Hafele

14.181.818₫

Nhấn xả bằng hơi bồn tiểu Sigma10 Hafele
Nhấn xả bằng hơi bồn tiểu Sigma10 Hafele

7.454.545₫

Chậu đá Blancozia 8S, màu đen - 565.76.359
Chậu đá Blancozia 8S, màu đen - 565.76.359

14.090.000₫

Chậu đá Blancozia 8S, màu vàng - 565.76.659
Chậu đá Blancozia 8S, màu vàng - 565.76.659

14.090.000₫

Chậu đá Blancozia 9, màu đen - 567.68.349
Chậu đá Blancozia 9, màu đen - 567.68.349

12.590.000₫

Chậu đá Blancozia 9, màu xám kim loại - 567.68.949
Chậu đá Blancozia 9, màu xám kim loại - 567.68.949

12.590.000₫

Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu đen - 570.35.330
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu đen - 570.35.330

10.290.000₫

Chậu đá Hafele Workstation HS19-GKD2S120, màu đen - 570.35.340
Chậu đá Hafele Workstation HS19-GKD2S120, màu đen - 570.35.340

28.990.000₫

Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu xám - 570.35.530
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu xám - 570.35.530

10.290.000₫

Bồn tiểu nam treo tường SEINE Hafele
Bồn tiểu nam treo tường SEINE Hafele

6.081.818₫

Bồn tiểu nam treo tường SEINE Hafele
Bồn tiểu nam treo tường SEINE Hafele

5.536.364₫

Nút nhấn xả bồn tiểu nam Hafele
Nút nhấn xả bồn tiểu nam Hafele

1.445.455₫

Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu đen - 570.30.300
Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu đen - 570.30.300

11.790.000₫

Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu xám - 570.30.500
Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu xám - 570.30.500

11.790.000₫

Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu kem - 570.30.800
Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80, màu kem - 570.30.800

11.790.000₫

Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu đen - 570.32.330
Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu đen - 570.32.330

9.590.000₫

Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu xám - 570.32.530
Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu xám - 570.32.530

9.590.000₫

Chậu Sứ Lavabo Âm Bàn Sapporo 570 Hafele - 588.79.015
Chậu Sứ Lavabo Âm Bàn Sapporo 570 Hafele - 588.79.015

2.190.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS

Hotline: 02923 828 889
Zalo: 0914565088