Hệ thống kiểm soát

Khóa điện tử EL9000 - TCS, không bao gồm Pin, màu đen - 912.05.378
Khóa điện tử EL9000 - TCS, không bao gồm Pin, màu đen - 912.05.378

11.868.000₫

Khóa điện tử Hafele EL7800-TCS (Không bao gồm Pin) - 912.05.763
Khóa điện tử Hafele EL7800-TCS (Không bao gồm Pin) - 912.05.763

9.718.000₫

Thẻ từ Mifare loại lớn cho khóa điện tử Hafele - 917.80.739
Thẻ từ Mifare loại lớn cho khóa điện tử Hafele - 917.80.739

68.000₫

Khóa điện tử Hafele EL9500-TCS, không bao gồm Pin, màu xám - 912.05.315
Khóa điện tử Hafele EL9500-TCS, không bao gồm Pin, màu xám - 912.05.315

16.580.000₫

Khóa điện tử Hafele EL6500-TCS, cửa nhôm, mở xoay - 912.20.120
Khóa điện tử Hafele EL6500-TCS, cửa nhôm, mở xoay - 912.20.120

7.680.000₫

Két sắt Hafele SB-900, mở bằng vân tay - 836.28.390
Két sắt Hafele SB-900, mở bằng vân tay - 836.28.390

5.468.000₫

Khóa điện tử Hafele EL10K - 912.05.314
Khóa điện tử Hafele EL10K - 912.05.314

14.368.000₫

Két sắt Hafele SB-700 - 836.28.380
Két sắt Hafele SB-700 - 836.28.380

5.500.000₫

Camera chuông cửa Hafele SVD-700HD - 959.23.096
Camera chuông cửa Hafele SVD-700HD - 959.23.096

2.568.000₫

Màn hình cửa Hafele SVM-770HD - 959.23.097
Màn hình cửa Hafele SVM-770HD - 959.23.097

6.645.000₫

Khóa điện tử Hafele PP8100 - có chức năng Khóa bluetooth (Đã bao gồm Pin), đen mờ - 912.20.260
Khóa điện tử Hafele PP8100 - có chức năng Khóa bluetooth (Đã bao gồm Pin), đen mờ - 912.20.260

14.041.000₫

Khóa điện tử Hafele DL7600 (Đã bao gồm Pin), đen mờ - 912.20.230
Khóa điện tử Hafele DL7600 (Đã bao gồm Pin), đen mờ - 912.20.230

12.309.000₫

Khóa điện tử BAUMA BM610, thân khóa nhỏ - 912.20.392
Khóa điện tử BAUMA BM610, thân khóa nhỏ - 912.20.392

5.680.000₫

Khóa điện tử BAUMA BM600, thân khóa lớn - 912.20.393
Khóa điện tử BAUMA BM600, thân khóa lớn - 912.20.393

5.180.000₫

Khóa điện tử BAUMA BM600, thân khóa nhỏ - 912.20.394
Khóa điện tử BAUMA BM600, thân khóa nhỏ - 912.20.394

4.680.000₫

Khóa điện tử Hafele EL7000-TC, thân khóa nhỏ - 912.05.495
Khóa điện tử Hafele EL7000-TC, thân khóa nhỏ - 912.05.495

5.964.000₫

Khóa điện tử cửa nhôm Hafele DL6600 - 912.20.145
Khóa điện tử cửa nhôm Hafele DL6600 - 912.20.145

6.990.000₫

Két sắt Hafele SB-600 - 836.29.500
Két sắt Hafele SB-600 - 836.29.500

3.520.000₫

Khóa điện tử Hafele EL7500-TC (Đã bao gồm Pin), màu đen, thân khóa nhỏ - 912.20.552
Khóa điện tử Hafele EL7500-TC (Đã bao gồm Pin), màu đen, thân khóa nhỏ - 912.20.552

7.268.000₫

Khóa điện tử Hafele DL7100 (Đã bao gồm Pin) - 912.20.315
Khóa điện tử Hafele DL7100 (Đã bao gồm Pin) - 912.20.315

7.780.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS