Bản lề sàn

Bản lề sàn Hafele DCL41 EN3, 105kg - 932.84.020
Bản lề sàn Hafele DCL41 EN3, 105kg - 932.84.020

3.469.000₫

Bản lề sàn Hafele EN4 120kg - 932.77.020
Bản lề sàn Hafele EN4 120kg - 932.77.020

2.160.000₫

Khóa Kẹp Chân Kính Với Lỗ Ruột Khóa PC Hafele - 981.00.401
Khóa Kẹp Chân Kính Với Lỗ Ruột Khóa PC Hafele - 981.00.401

715.000₫

Bản lề sàn Hafele EN4 120kg - 932.79.040
Bản lề sàn Hafele EN4 120kg - 932.79.040

2.022.000₫

Bản lề sàn Hafele DCL41 EN4, 150kg - 932.84.026
Bản lề sàn Hafele DCL41 EN4, 150kg - 932.84.026

3.636.000₫

Bas kẹp dưới Hafele - 932.84.900
Bas kẹp dưới Hafele - 932.84.900

202.000₫

Bas kẹp trên Hafele - 932.84.901
Bas kẹp trên Hafele - 932.84.901

451.000₫

Bản lề sản Hafele EN2 80kg - 932.77.000
Bản lề sản Hafele EN2 80kg - 932.77.000

2.160.000₫

Bản lề sàn Hafele EN3 100kg - 932.77.010
Bản lề sàn Hafele EN3 100kg - 932.77.010

2.160.000₫

Bản lề sàn Hafele DCL41 EN2 70kg - 932.84.025
Bản lề sàn Hafele DCL41 EN2 70kg - 932.84.025

3.445.000₫

Bản lề sàn Hafele DCL41 EN5, 250kg - 932.84.040
Bản lề sàn Hafele DCL41 EN5, 250kg - 932.84.040

10.561.000₫

Bản lề sàn Hafele EN2 80kg - 932.79.020
Bản lề sàn Hafele EN2 80kg - 932.79.020

2.022.000₫

Bản lề sản Hafele EN3 100kg - 932.79.030
Bản lề sản Hafele EN3 100kg - 932.79.030

2.022.000₫

Phụ kiện cho bản lề sàn Hafele - 932.79.090
Phụ kiện cho bản lề sàn Hafele - 932.79.090

266.000₫

Bản lề sàn GEZE TS 500NV 150kg - 932.10.050
Bản lề sàn GEZE TS 500NV 150kg - 932.10.050

7.600.000₫

Bản lề sàn GEZE TS 500NV 150kg - 932.10.051
Bản lề sàn GEZE TS 500NV 150kg - 932.10.051

7.852.000₫

Nắp đậy bản lề sàn GEZE - 932.10.130
Nắp đậy bản lề sàn GEZE - 932.10.130

993.000₫

Bản lề sàn Hafele có chức năng giữ cửa (70kg) - 932.84.044
Bản lề sàn Hafele có chức năng giữ cửa (70kg) - 932.84.044

5.180.000₫

Bản lền sàn DCL41 EN3, màu đen, 105kg - 932.84.045
Bản lền sàn DCL41 EN3, màu đen, 105kg - 932.84.045

5.215.000₫

Bản lền sàn DCL41 EN4, màu đen, 150kg, có giữ cửa - 932.84.046
Bản lền sàn DCL41 EN4, màu đen, 150kg, có giữ cửa - 932.84.046

5.334.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS