Hệ thống tay nâng

BỘ TAY NÂNG FREE FOLD S F4fs MÀU TRẮNG - 493.05.894
BỘ TAY NÂNG FREE FOLD S F4fs MÀU TRẮNG - 493.05.894

2.904.000₫

Tay nâng Hafele Free fold, F5fs, 10.2–17.2 kg, cao 650–730 mm, màu xám - 493.05.735
Tay nâng Hafele Free fold, F5fs, 10.2–17.2 kg, cao 650–730 mm, màu xám - 493.05.735

3.047.000₫

Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele B - 493.05.821
Bộ Tay Nâng Free Flap 1.7 Màu Trắng Hafele B - 493.05.821

1.053.000₫

BỘ TAY NÂNG FREE FOLD S G5fs MÀU TRẮNG - 493.05.897
BỘ TAY NÂNG FREE FOLD S G5fs MÀU TRẮNG - 493.05.897

3.080.000₫

Bộ tay nâng Blum aventos HF PF 2600-5550, màu xám - 372.94.033 - 20F2200
Bộ tay nâng Blum aventos HF PF 2600-5550, màu xám - 372.94.033 - 20F2200

2.673.000₫

Tay Nâng Free Fold Short E4fs Nắp Xám Hafele  -  493.05.733
Tay Nâng Free Fold Short E4fs Nắp Xám Hafele - 493.05.733

3.286.000₫

Tay Nâng Free Fold Short E3fs Nắp Xám Hafele -  493.05.732
Tay Nâng Free Fold Short E3fs Nắp Xám Hafele - 493.05.732

2.813.000₫

Tay Nâng Free Fold Short H5fs Nắp Xám Hafele - 493.05.738
Tay Nâng Free Fold Short H5fs Nắp Xám Hafele - 493.05.738

3.190.000₫

Tay nâng đôi, Häfele Free fold short F4fs cao 650 - 730mm
Tay nâng đôi, Häfele Free fold short F4fs cao 650 - 730mm

2.904.000₫

Tay Nâng Free Fold Short G4fs Nắp Xám Hafele - 493.05.736
Tay Nâng Free Fold Short G4fs Nắp Xám Hafele - 493.05.736

2.970.000₫

Tay Nâng Free Fold Short I5fs Nắp Xám Hafele - 493.05.740
Tay Nâng Free Fold Short I5fs Nắp Xám Hafele - 493.05.740

3.509.000₫

Tay Nâng Free Fold Short G5fs Nắp Xám Hafele - 493.05.737
Tay Nâng Free Fold Short G5fs Nắp Xám Hafele - 493.05.737

3.080.000₫

Tay Nâng Free Fold Short H6fs Nắp Trắng Hafele - 493.05.899
Tay Nâng Free Fold Short H6fs Nắp Trắng Hafele - 493.05.899

3.300.000₫

Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng D - 493.05.850
Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 3.15 màu trắng D - 493.05.850

1.541.818₫

TAY NÂNG ĐIỆN FREE FOLD - Nắp đậy màu xám - 372.29.705
TAY NÂNG ĐIỆN FREE FOLD - Nắp đậy màu xám - 372.29.705

18.105.000₫

BỘ TAY NÂNG FREE FOLD S E4fs MÀU TRẮNG - 493.05.893
BỘ TAY NÂNG FREE FOLD S E4fs MÀU TRẮNG - 493.05.893

3.286.000₫

Tay Nâng Free Fold Short H5fs Nắp Trắng Hafele - 493.05.898
Tay Nâng Free Fold Short H5fs Nắp Trắng Hafele - 493.05.898

3.190.000₫

Tay Nâng Free Fold Short H6fs Nắp Xám Hafele -  493.05.739
Tay Nâng Free Fold Short H6fs Nắp Xám Hafele - 493.05.739

3.300.000₫

Tay nâng Häfele Free Flap H 1.5 C nhựa - Trái - 493.05.345
Tay nâng Häfele Free Flap H 1.5 C nhựa - Trái - 493.05.345

363.000₫

Tay nâng Häfele Free Flap H 1.5 C Phải - 493.05.344
Tay nâng Häfele Free Flap H 1.5 C Phải - 493.05.344

363.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS