Bếp điện - Bếp từ

Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-IF77D - 536.61.645
Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-IF77D - 536.61.645

23.089.000₫

Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I773D - 536.61.585
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I773D - 536.61.585

22.990.000₫

Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I773D - 536.01.905
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I773D - 536.01.905

28.003.000₫

Bếp từ kết hợp điện 3 vùng nấu Hafele HC-M773D - 536.61.705
Bếp từ kết hợp điện 3 vùng nấu Hafele HC-M773D - 536.61.705

32.005.000₫

Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I603D - 536.61.631
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I603D - 536.61.631

22.873.000₫

Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-IS772EA - 535.02.222
Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-IS772EA - 535.02.222

21.879.000₫

Bếp từ kết hợp điện 2 vùng HC-M772C - 536.61.565
Bếp từ kết hợp điện 2 vùng HC-M772C - 536.61.565

18.990.000₫

Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-I772C - 536.61.575
Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-I772C - 536.61.575

19.990.000₫

Bếp điện từ kết hợp hút mùi Hafele HC-IHH80A - 539.66.698
Bếp điện từ kết hợp hút mùi Hafele HC-IHH80A - 539.66.698

79.990.000₫

- 25%
Bếp điện domino 2 vùng nấu Hafele HC-R302A - 536.01.620
Bếp điện domino 2 vùng nấu Hafele HC-R302A - 536.01.620

10.590.000₫

7.942.500₫

Bếp từ 3 vùng Bosch PID631BB1E - 539.06.641
Bếp từ 3 vùng Bosch PID631BB1E - 539.06.641

310.000₫

Bếp từ kết hợp hút mùi 4 vùng nấu Hafele IHH77A - 539.66.822
Bếp từ kết hợp hút mùi 4 vùng nấu Hafele IHH77A - 539.66.822

59.990.000₫

Bếp từ, 90 cm, cảm ứng, DOLCE STIL NOVO, đa vùng nấu, màu hoàn thiện: đen và đồng SIM693WLDR - 535.64.169
Bếp từ, 90 cm, cảm ứng, DOLCE STIL NOVO, đa vùng nấu, màu hoàn thiện: đen và đồng SIM693WLDR - 535.64.169

92.390.000₫

Bếp từ, đa chức năng, màu đen, Smeg SI1M7733B - 536.64.081
Bếp từ, đa chức năng, màu đen, Smeg SI1M7733B - 536.64.081

39.890.000₫

Bếp từ, 60 cm, đa chức năng, màu đen Smeg  SI5632D - 536.64.091
Bếp từ, 60 cm, đa chức năng, màu đen Smeg SI5632D - 536.64.091

31.490.000₫

Bếp điện, 60 cm, gốm thuỷ tinh, màu đen Smeg SE363ETB - 536.64.101
Bếp điện, 60 cm, gốm thuỷ tinh, màu đen Smeg SE363ETB - 536.64.101

27.290.000₫

Bếp điện Domino, 30 cm, màu đen Smeg SE332EB - 535.64.241
Bếp điện Domino, 30 cm, màu đen Smeg SE332EB - 535.64.241

23.089.000₫

- 25%
Bếp từ Domino, 30 cm, màu đen Hafele SI5322B - 536.04.200
Bếp từ Domino, 30 cm, màu đen Hafele SI5322B - 536.04.200

29.095.000₫

21.821.250₫

Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-IS773EA - 535.02.242
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-IS773EA - 535.02.242

20.990.000₫

Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-I302D - 536.01.900
Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-I302D - 536.01.900

14.950.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS