Ruột khoá

Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn dài 71mm - 916.96.317
Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn dài 71mm - 916.96.317

363.000₫

Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn 65mm - 916.96.311
Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn 65mm - 916.96.311

352.000₫

Ruột khóa 2 đầu chìa 60mm - 916.96.007
Ruột khóa 2 đầu chìa 60mm - 916.96.007

264.000₫

Ruột khoá 1 đầu chìa 1 đầu vặn Häfele 65mm - 489.56.003
Ruột khoá 1 đầu chìa 1 đầu vặn Häfele 65mm - 489.56.003

302.500₫

Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn dài 60mm - 916.96.307
Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn dài 60mm - 916.96.307

341.000₫

Ruột khóa một đầu chìa dài 40mm - 916.96.107
Ruột khóa một đầu chìa dài 40mm - 916.96.107

209.000₫

Ruột khoá 2 đầu chìa Hafele 71mm - 489.56.001
Ruột khoá 2 đầu chìa Hafele 71mm - 489.56.001

207.000₫

Ruột khóa chìa chủ một cấp Hafele, bộ 4 ruột khoá - 489.56.411
Ruột khóa chìa chủ một cấp Hafele, bộ 4 ruột khoá - 489.56.411

1.243.000₫

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 61mm - 916.63.321
Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 61mm - 916.63.321

704.000₫

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 71mm - 916.63.325
Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 71mm - 916.63.325

726.000₫

Ruột khóa Häfele 1 đầu chìa 1 đầu vặn 65mm - 916.96.666
Ruột khóa Häfele 1 đầu chìa 1 đầu vặn 65mm - 916.96.666

363.000₫

Ruột khoá 2 đầu chìa Häfele 65mm - 489.56.002
Ruột khoá 2 đầu chìa Häfele 65mm - 489.56.002

302.500₫

Ruột khóa cho ban công 70mm - 916.96.017
Ruột khóa cho ban công 70mm - 916.96.017

275.000₫

Ruột khóa Hafele 2 đầu chìa 65mm - 916.95.116
Ruột khóa Hafele 2 đầu chìa 65mm - 916.95.116

264.000₫

Ruột khóa Hafele hai đầu chìa dài 61mm - 916.63.900
Ruột khóa Hafele hai đầu chìa dài 61mm - 916.63.900

616.000₫

Ruột khóa chìa chủ một cấp Hafele, bộ 3 ruột khoá - 489.56.410
Ruột khóa chìa chủ một cấp Hafele, bộ 3 ruột khoá - 489.56.410

935.000₫

Ruột khoá 2 đầu chìa Häfele 65mm - 489.56.000
Ruột khoá 2 đầu chìa Häfele 65mm - 489.56.000

286.000₫

Ruột khoá Hafele cho cửa WC 71mm - 916.91.932
Ruột khoá Hafele cho cửa WC 71mm - 916.91.932

603.000₫

Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn dài 63mm Hafele - 916.01.007
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn dài 63mm Hafele - 916.01.007

0₫

Ruột khóa Hafele một đầu chìa dài 41.5mm 916.00.602
Ruột khóa Hafele một đầu chìa dài 41.5mm 916.00.602

429.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS

Hotline: 02923 828 889
Zalo: 0914565088