Nguồn

Biến điện Hafele Loox LED 24V 40W - 833.77.947
Biến điện Hafele Loox LED 24V 40W - 833.77.947

878.000₫

Dây cắm nguồn chuẩn EU 2 mét - 833.89.002
Dây cắm nguồn chuẩn EU 2 mét - 833.89.002

85.000₫

Bộ chia 3, có công tắc, 24 V – Loox - 833.77.723
Bộ chia 3, có công tắc, 24 V – Loox - 833.77.723

123.000₫

Biến điện Hafele Loox LED 24V 90W - 833.77.949
Biến điện Hafele Loox LED 24V 90W - 833.77.949

1.998.000₫

Biến điện Hafele Loox LED 12V 40W - 833.74.962
Biến điện Hafele Loox LED 12V 40W - 833.74.962

770.000₫

Bộ chia 3 đèn với đầu cắm công tắc - 833.74.751
Bộ chia 3 đèn với đầu cắm công tắc - 833.74.751

109.000₫

Nguồn đèn LED Stella Cucina, 12V/20W, màu trắng - 833.01.910
Nguồn đèn LED Stella Cucina, 12V/20W, màu trắng - 833.01.910

290.000₫

Nguồn đèn LED Cucina Stella 12V - 30W - 833.01.911
Nguồn đèn LED Cucina Stella 12V - 30W - 833.01.911

539.000₫

Nguồn đèn LED Cucina Stella 12V - 50W - 833.01.912
Nguồn đèn LED Cucina Stella 12V - 50W - 833.01.912

719.004₫

Biến điện Hafele Loox LED 12V 20W - 833.74.960
Biến điện Hafele Loox LED 12V 20W - 833.74.960

451.000₫

Biến điện Häfele Loox LED 12V 60W - 833.74.913
Biến điện Häfele Loox LED 12V 60W - 833.74.913

968.000₫

Dây cắm nguồn chuẩn US 2 mét - 833.89.003
Dây cắm nguồn chuẩn US 2 mét - 833.89.003

81.000₫

Dây cắm nguồn chuẩn UK 2 mét - 833.89.000
Dây cắm nguồn chuẩn UK 2 mét - 833.89.000

220.000₫

Biến điện Hafele Loox LED 24V 20W - 833.77.945
Biến điện Hafele Loox LED 24V 20W - 833.77.945

520.000₫

Biến Áp Đèn Led 12V Sang 24V Hafele - 833.77.934
Biến Áp Đèn Led 12V Sang 24V Hafele - 833.77.934

261.000₫

Dây Nối Dài Cho Đèn Led 12V 2000mm Hafele - 833.73.766
Dây Nối Dài Cho Đèn Led 12V 2000mm Hafele - 833.73.766

53.000₫

Dây Nối Dài Cho Đèn Led 24V 2000mm Hafele - 833.77.714
Dây Nối Dài Cho Đèn Led 24V 2000mm Hafele - 833.77.714

53.000₫

Hộp chuyển nguồn LED đa năng hafele - 833.89.061
Hộp chuyển nguồn LED đa năng hafele - 833.89.061

231.000₫

Điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến hafele - 850.00.005
Điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến hafele - 850.00.005

3.736.000₫

BỘ THU ĐIỀU KHIỂN BLUETOOTH 24V,4 CỔNG - 850.00.006
BỘ THU ĐIỀU KHIỂN BLUETOOTH 24V,4 CỔNG - 850.00.006

3.736.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS