Nguồn

Biến điện Hafele Loox LED 24V 40W - 833.77.947
Biến điện Hafele Loox LED 24V 40W - 833.77.947

770.000₫

Dây cắm nguồn chuẩn EU 2 mét - 833.89.002
Dây cắm nguồn chuẩn EU 2 mét - 833.89.002

72.600₫

Biến điện Hafele Loox LED 24V 90W - 833.77.949
Biến điện Hafele Loox LED 24V 90W - 833.77.949

1.702.800₫

Biến điện Hafele Loox LED 12V 40W - 833.74.962
Biến điện Hafele Loox LED 12V 40W - 833.74.962

770.000₫

Nguồn đèn LED Stella Cucina, 12V/20W, màu trắng - 833.01.910
Nguồn đèn LED Stella Cucina, 12V/20W, màu trắng - 833.01.910

290.000₫

Nguồn đèn LED Cucina Stella 12V - 30W - 833.01.911
Nguồn đèn LED Cucina Stella 12V - 30W - 833.01.911

539.000₫

Nguồn đèn LED Cucina Stella 12V - 50W - 833.01.912
Nguồn đèn LED Cucina Stella 12V - 50W - 833.01.912

719.004₫

Biến điện Hafele Loox LED 12V 20W - 833.74.960
Biến điện Hafele Loox LED 12V 20W - 833.74.960

451.000₫

Biến điện Häfele Loox LED 12V 60W - 833.74.913
Biến điện Häfele Loox LED 12V 60W - 833.74.913

968.000₫

Dây cắm nguồn chuẩn US 2 mét - 833.89.003
Dây cắm nguồn chuẩn US 2 mét - 833.89.003

72.600₫

Dây cắm nguồn chuẩn UK 2 mét - 833.89.000
Dây cắm nguồn chuẩn UK 2 mét - 833.89.000

207.900₫

Biến điện Hafele Loox LED 24V 20W - 833.77.945
Biến điện Hafele Loox LED 24V 20W - 833.77.945

465.300₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS

Hotline: 02923 828 889
Zalo: 0914565088