Ray bi

Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele 350mm - 494.02.062
Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele 350mm - 494.02.062

187.000₫

- 20%
Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele 400mm - 494.02.063
Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele 400mm - 494.02.063

204.001₫

163.201₫

- 20%
Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele 450mm - 494.02.064
Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele 450mm - 494.02.064

218.000₫

174.400₫

- 20%
Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele 300mm - 494.02.061
Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele 300mm - 494.02.061

172.000₫

137.600₫

- 20%
Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele 500mm - 494.02.065
Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele 500mm - 494.02.065

240.000₫

192.000₫

Ray bi nhấn mở 350mm Hafele - 494.02.082
Ray bi nhấn mở 350mm Hafele - 494.02.082

195.000₫

Ray bi nhấn mở 400mm Hafele - 494.02.083
Ray bi nhấn mở 400mm Hafele - 494.02.083

211.000₫

Ray Bi Nhấn Mở 450mm Hafele - 494.02.084
Ray Bi Nhấn Mở 450mm Hafele - 494.02.084

230.000₫

Ray bi, Hafele, Thép, Lắp đặt ở mặt bên - 494.02.143
Ray bi, Hafele, Thép, Lắp đặt ở mặt bên - 494.02.143

120.000₫

Ray Bi Không Giảm Chấn 250mm Hafele - 494.02.460
Ray Bi Không Giảm Chấn 250mm Hafele - 494.02.460

87.000₫

Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn, màu đen 350mm - 494.02.072
Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn, màu đen 350mm - 494.02.072

187.000₫

Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn, màu đen Hafele 500mm - 494.02.075
Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn, màu đen Hafele 500mm - 494.02.075

240.000₫

Ray bi nhấn mở Hafele 300mm - 494.02.081
Ray bi nhấn mở Hafele 300mm - 494.02.081

178.000₫

Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn, màu đen 300mm - 494.02.071
Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn, màu đen 300mm - 494.02.071

172.000₫

Ray bi 3 tầng Hafele 500mm - 494.02.465
Ray bi 3 tầng Hafele 500mm - 494.02.465

164.000₫

Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn, màu đen 400mm - 494.02.073
Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chấn, màu đen 400mm - 494.02.073

204.001₫

Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chân, màu đen 450mm - 494.02.074
Ray trượt, ray bi 3 tầng giảm chân, màu đen 450mm - 494.02.074

218.000₫

Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 600mm Hafele - 494.02.467
Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 600mm Hafele - 494.02.467

202.000₫

Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele - 494.02.144
Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 450mm Hafele - 494.02.144

134.000₫

Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele - 494.02.145
Ray Bi Không Giảm Chấn Dài 500mm Hafele - 494.02.145

144.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS