Chậu bếp

Chậu đá Blancozia 8S màu xám - 565.76.950
Chậu đá Blancozia 8S màu xám - 565.76.950

13.690.000₫

Chậu inox Hafele HS20-SSN1R50 - 567.24.000
Chậu inox Hafele HS20-SSN1R50 - 567.24.000

2.690.001₫

BỘ SIPHON NGĂN MÙI BLANCO INOx - 565.69.501
BỘ SIPHON NGĂN MÙI BLANCO INOx - 565.69.501

864.000₫

Chậu inox Hafele HS19-SSN1R50 - 567.23.083
Chậu inox Hafele HS19-SSN1R50 - 567.23.083

2.390.000₫

Chậu đá Blancozia 8S, màu đen - 565.76.359
Chậu đá Blancozia 8S, màu đen - 565.76.359

13.833.818₫

Chậu đá Blancozia 8S, màu vàng - 565.76.659
Chậu đá Blancozia 8S, màu vàng - 565.76.659

13.833.818₫

Chậu đá Blancozia 8S, màu xám kim loại - 565.76.959
Chậu đá Blancozia 8S, màu xám kim loại - 565.76.959

13.833.818₫

Chậu đá Blancozia 9, màu đen - 567.68.349
Chậu đá Blancozia 9, màu đen - 567.68.349

12.362.000₫

Chậu đá Blancozia 9, màu kem - 567.68.649
Chậu đá Blancozia 9, màu kem - 567.68.649

12.362.000₫

Chậu đá Blancozia 9, màu xám kim loại - 567.68.949
Chậu đá Blancozia 9, màu xám kim loại - 567.68.949

12.632.000₫

Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu đen - 570.35.330
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu đen - 570.35.330

10.639.000₫

Chậu đá Hafele Workstation HS19-GKD2S120, màu đen - 570.35.340
Chậu đá Hafele Workstation HS19-GKD2S120, màu đen - 570.35.340

30.694.000₫

CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 - GED2S80 - MÀU KEM - 570.35.470
CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 - GED2S80 - MÀU KEM - 570.35.470

15.450.000₫

Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu xám - 570.35.530
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60, màu xám - 570.35.530

10.639.000₫

Chậu Rửa Chén HS18-GED2R80 Hafele - 570.35.560
Chậu Rửa Chén HS18-GED2R80 Hafele - 570.35.560

12.680.000₫

CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 - GED2S80 - MÀU XÁM - 570.35.570
CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 - GED2S80 - MÀU XÁM - 570.35.570

14.347.000₫

CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 - GEN2R90 - MÀU XÁM - 570.35.580
CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 - GEN2R90 - MÀU XÁM - 570.35.580

13.170.000₫

CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 - GEN2S90 - MÀU XÁM - 570.36.500
CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 - GEN2S90 - MÀU XÁM - 570.36.500

11.294.000₫

Bộ xả chậu 1 hộc - 570.35.912
Bộ xả chậu 1 hộc - 570.35.912

1.403.000₫

Bộ Xả Chậu 2 Hộc Hafele - 570.35.917
Bộ Xả Chậu 2 Hộc Hafele - 570.35.917

1.403.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS