Vòi bếp

Vòi bếp Hafele HT19-GH1P278, màu đen - 570.51.380
Vòi bếp Hafele HT19-GH1P278, màu đen - 570.51.380

4.184.000₫

Vòi rửa chén Hafele bằng kim loại - 570.50.280
Vòi rửa chén Hafele bằng kim loại - 570.50.280

2.725.000₫

Vòi bếp Hafele Augustus HT19-CC1F255 - 570.52.281
Vòi bếp Hafele Augustus HT19-CC1F255 - 570.52.281

2.496.000₫

Vòi bếp Blanco, màu kem - 569.07.600
Vòi bếp Blanco, màu kem - 569.07.600

4.590.000₫

VÒI ĐÁ HAFELE HYDROS HT-C295 - 570.82.300
VÒI ĐÁ HAFELE HYDROS HT-C295 - 570.82.300

10.903.000₫

Vòi bếp Hafele HT20-CH1P241 - 570.82.220
Vòi bếp Hafele HT20-CH1P241 - 570.82.220

10.190.000₫

Vòi bếp Blanco Linus-S, màu đen - 565.68.350
Vòi bếp Blanco Linus-S, màu đen - 565.68.350

12.790.000₫

Vòi bếp Blanco Linus-S, màu xám - 565.68.950
Vòi bếp Blanco Linus-S, màu xám - 565.68.950

12.790.000₫

Vòi bếp Blanco Linus-S, màu kem - 565.68.650
Vòi bếp Blanco Linus-S, màu kem - 565.68.650

12.790.000₫

Vòi bếp Blanco, màu đen - 569.07.300
Vòi bếp Blanco, màu đen - 569.07.300

4.590.000₫

Vòi bếp Blanco, màu xám - 569.07.900
Vòi bếp Blanco, màu xám - 569.07.900

4.590.000₫

Vòi bếp Blanco Linus-S - 565.68.250
Vòi bếp Blanco Linus-S - 565.68.250

9.790.000₫

Vòi bếp Hafele HT19-GH1P278, màu kem - 570.51.480
Vòi bếp Hafele HT19-GH1P278, màu kem - 570.51.480

4.184.000₫

Vòi bếp Hafele HT19-GH1P278, màu xám - 570.51.580
Vòi bếp Hafele HT19-GH1P278, màu xám - 570.51.580

4.184.000₫

VÒI BẾP HAFELE HT20-CH1P295 - 570.82.200
VÒI BẾP HAFELE HT20-CH1P295 - 570.82.200

9.578.000₫

Vòi bếp Hafele HT20-CH1P259 - 570.82.210
Vòi bếp Hafele HT20-CH1P259 - 570.82.210

10.190.000₫

VÒI BẾP HAFELE HYDROS HT20-CH1F187 - 570.82.230
VÒI BẾP HAFELE HYDROS HT20-CH1F187 - 570.82.230

13.250.000₫

VÒI BẾP HAFELE HT20-GH1P259 - MÀU XÁM - 570.82.400
VÒI BẾP HAFELE HT20-GH1P259 - MÀU XÁM - 570.82.400

10.903.000₫

VÒI BẾP HAFELE HT20-GH1P259- MÀU KEM - 570.82.500
VÒI BẾP HAFELE HT20-GH1P259- MÀU KEM - 570.82.500

10.903.000₫

- 20%
Vòi bếp Hafele HT21-CH1P254 - 577.55.200
Vòi bếp Hafele HT21-CH1P254 - 577.55.200

3.575.000₫

2.860.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS