Phụ kiện cửa trượt

Ray trượt nhôm cho các bộ Silent 2000mm Hafele - 940.43.922
Ray trượt nhôm cho các bộ Silent 2000mm Hafele - 940.43.922

422.000₫

Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele - 400.51.120
Phụ Kiện Cửa Trượt Tủ Slido Classic 50VFSR Hafele - 400.51.120

1.029.000₫

THANH RAY TRƯỢT TRÊN 2.5M, = NHÔM - 400.52.026
THANH RAY TRƯỢT TRÊN 2.5M, = NHÔM - 400.52.026

547.000₫

RAY ĐÔI DẪN HƯỚNG CỬA LÙA 50VF,ALU.,2,5m - 400.52.952
RAY ĐÔI DẪN HƯỚNG CỬA LÙA 50VF,ALU.,2,5m - 400.52.952

523.000₫

Bộ cửa lùa 50 IF, cho 2 cánh, độ dày cửa 18-21mm - 401.30.000
Bộ cửa lùa 50 IF, cho 2 cánh, độ dày cửa 18-21mm - 401.30.000

595.000₫

RAY TRƯỢT DƯỚI CHO HỆ C - 2500mm - 401.30.802
RAY TRƯỢT DƯỚI CHO HỆ C - 2500mm - 401.30.802

83.000₫

RAY DẪN HƯỚNG TRÊN BỘ CỬA - Cửa dày 18-21mm - 2500mm - 401.30.602
RAY DẪN HƯỚNG TRÊN BỘ CỬA - Cửa dày 18-21mm - 2500mm - 401.30.602

575.000₫

Giảm chấn, cho Slido Classic 50 IF - 401.30.400
Giảm chấn, cho Slido Classic 50 IF - 401.30.400

105.000₫

BỘ CỬA TRƯỢT TỦ 2 CÁNH SLIDO CLASSIC 40 IF AA - 494.00.110
BỘ CỬA TRƯỢT TỦ 2 CÁNH SLIDO CLASSIC 40 IF AA - 494.00.110

350.000₫

Dẫn hướng và ray trượt 3000 mm hafele - 404.16.913
Dẫn hướng và ray trượt 3000 mm hafele - 404.16.913

127.000₫

BỘ GIẢM CHẤN CỬA LÙA 40IF 2,3 CÁNH - 405.11.114
BỘ GIẢM CHẤN CỬA LÙA 40IF 2,3 CÁNH - 405.11.114

1.689.000₫

BỘ CỬA LÙA 50IF-20 CHO 3 CA - 401.30.003
BỘ CỬA LÙA 50IF-20 CHO 3 CA - 401.30.003

882.000₫

Bas Đỡ Gắn Tường 36mm Hafele - 940.42.061
Bas Đỡ Gắn Tường 36mm Hafele - 940.42.061

33.000₫

Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Telescopic 80Kg Hafele - 940.81.141
Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Telescopic 80Kg Hafele - 940.81.141

4.301.000₫

Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120P Hafele - 940.82.252
Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120P Hafele - 940.82.252

646.759₫

RAY TRƯỢT NHÔM 4000 MM (120KGS) Hafele - 940.43.942
RAY TRƯỢT NHÔM 4000 MM (120KGS) Hafele - 940.43.942

844.000₫

Ray trượt nhôm cho các bộ Silent 3000mm Hafele - 940.43.932
Ray trượt nhôm cho các bộ Silent 3000mm Hafele - 940.43.932

626.000₫

Ray lắp con trượt, 2500mm, SLIDO DESIGN 25 IF G 6-8 - 415.12.642
Ray lắp con trượt, 2500mm, SLIDO DESIGN 25 IF G 6-8 - 415.12.642

935.000₫

Ray đôi dẫn hướng, trên, dài 2500mm, cho cửa dày 6-8mm - SLIDO DESIGN 25 IF G - 415.10.802
Ray đôi dẫn hướng, trên, dài 2500mm, cho cửa dày 6-8mm - SLIDO DESIGN 25 IF G - 415.10.802

979.000₫

Ray đôi trượt dưới, 2500mm, cho cửa dày 6-8mm - SLIDO DESIGN 25 IF G - 415.11.622
Ray đôi trượt dưới, 2500mm, cho cửa dày 6-8mm - SLIDO DESIGN 25 IF G - 415.11.622

495.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS