Chậu bếp

Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu xám - 570.32.530
Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050, màu xám - 570.32.530

11.285.000₫

Trọn bộ chậu inox Hafele HS20-SSN2S90L và phụ kiện - 567.20.586
Trọn bộ chậu inox Hafele HS20-SSN2S90L và phụ kiện - 567.20.586

10.440.000₫

Trọn bộ chậu inox Hafele HS20-SSN2S90 và phụ kiện - 567.20.577
Trọn bộ chậu inox Hafele HS20-SSN2S90 và phụ kiện - 567.20.577

13.040.000₫

Chậu inox Hafele HS21-SSD1S60 - 567.94.010
Chậu inox Hafele HS21-SSD1S60 - 567.94.010

5.990.000₫

Chậu inox Hafele HS21-SSN1S90 - 567.94.020
Chậu inox Hafele HS21-SSN1S90 - 567.94.020

6.290.000₫

Chậu inox Hafele HS21-SSN2S90 - 567.94.030
Chậu inox Hafele HS21-SSN2S90 - 567.94.030

7.790.000₫

Chậu inox Hafele HS21-SSD2S90M - 567.94.040
Chậu inox Hafele HS21-SSD2S90M - 567.94.040

7.790.000₫

Chậu inox Hafele HS21-SSD2S90L - 567.94.050
Chậu inox Hafele HS21-SSD2S90L - 567.94.050

8.390.000₫

Chậu inox Hafele HS21-SSN2S90 - Màu đen - 567.96.310
Chậu inox Hafele HS21-SSN2S90 - Màu đen - 567.96.310

10.390.000₫

Chậu inox Hafele HS21-SSN1S60 - Màu đen
Chậu inox Hafele HS21-SSN1S60 - Màu đen

7.290.000₫

CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 - GEN1S60 - MÀU ĐEN
CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 - GEN1S60 - MÀU ĐEN

12.636.000₫

CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 - GEN1S60 - MÀU KEM
CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 - GEN1S60 - MÀU KEM

12.636.000₫

CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 - GEN1S60 - MÀU XÁM
CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 - GEN1S60 - MÀU XÁM

12.636.000₫

Trọn bộ chậu inox Hafele HS21-SSN2S90 và phụ kiện - 567.96.313
Trọn bộ chậu inox Hafele HS21-SSN2S90 và phụ kiện - 567.96.313

12.940.000₫

Trọn bộ chậu inox Hafele HS21-SSN1S90 và phụ kiện - 567.94.029
Trọn bộ chậu inox Hafele HS21-SSN1S90 và phụ kiện - 567.94.029

8.840.000₫

Trọn bộ chậu inox Hafele HS21-SSD2S90M và phụ kiện - 567.94.049
Trọn bộ chậu inox Hafele HS21-SSD2S90M và phụ kiện - 567.94.049

10.340.000₫

Trọn bộ chậu inox Hafele HS21-SSD1S60 và phụ kiện - 567.94.019
Trọn bộ chậu inox Hafele HS21-SSD1S60 và phụ kiện - 567.94.019

8.540.000₫

Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S - 577.25.300
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S - 577.25.300

6.290.000₫

Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S - 577.25.500
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S - 577.25.500

6.290.000₫

Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S - 577.25.400
Chậu đá Hafele HS22-GEN1S60S - 577.25.400

6.290.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS