Phụ kiện cửa

Mắt thần 200 độ Hafele DIY, có nắp che - 489.70.435
Mắt thần 200 độ Hafele DIY, có nắp che - 489.70.435

130.000₫

Chặn cửa Hafele DIY, bán nguyệt, niken mờ - 489.70.230
Chặn cửa Hafele DIY, bán nguyệt, niken mờ - 489.70.230

94.000₫

Chặn cửa nam châm Hafele DIY, màu niken mờ - 489.70.203
Chặn cửa nam châm Hafele DIY, màu niken mờ - 489.70.203

165.000₫

CHẶN CỬA TRÊN KHUNG, T=3MM, DIN R - 937.13.560
CHẶN CỬA TRÊN KHUNG, T=3MM, DIN R - 937.13.560

264.000₫

Chặn cửa Hafele DIY, bán nguyệt, đồng bóng - 489.70.231
Chặn cửa Hafele DIY, bán nguyệt, đồng bóng - 489.70.231

114.000₫

Chốt âm Hafele DIY, 204mm, inox mờ - 489.71.450
Chốt âm Hafele DIY, 204mm, inox mờ - 489.71.450

176.000₫

Chốt Cài Nhà Vệ Sinh Công Cộng Hafele - 988.98.170
Chốt Cài Nhà Vệ Sinh Công Cộng Hafele - 988.98.170

451.000₫

Điệm Khí Cho Cửa - 10mm - 950.07.717
Điệm Khí Cho Cửa - 10mm - 950.07.717

91.300₫

Đệm Khí Cho Cửa 12mm Hafele - 950.51.201
Đệm Khí Cho Cửa 12mm Hafele - 950.51.201

842.400₫

Nắp chụp ruột khóa OVAL, Đen - 903.58.121
Nắp chụp ruột khóa OVAL, Đen - 903.58.121

182.000₫

Chặn cửa sàn, Màu inox mờ - 937.55.140
Chặn cửa sàn, Màu inox mờ - 937.55.140

106.700₫

Chốt âm Hafele Inox mờ 300mm - 911.62.183
Chốt âm Hafele Inox mờ 300mm - 911.62.183

182.600₫

Chốt âm Hafele inox 600mm - 911.62.688
Chốt âm Hafele inox 600mm - 911.62.688

902.000₫

Chốt âm Hafele inox 450mm - 911.62.184
Chốt âm Hafele inox 450mm - 911.62.184

345.400₫

Chốt Âm 255mm Inox Mờ Hafele - 911.81.168
Chốt Âm 255mm Inox Mờ Hafele - 911.81.168

209.000₫

Thiết bị đóng cửa tự động DCL12 HO, đen - Có chức năng giữ cửa - 931.84.653
Thiết bị đóng cửa tự động DCL12 HO, đen - Có chức năng giữ cửa - 931.84.653

1.936.000₫

Chặn cửa sàn, màu đồng bóng - 937.55.148
Chặn cửa sàn, màu đồng bóng - 937.55.148

143.000₫

Chặn cửa nam châm, inox mờ - 938.30.030
Chặn cửa nam châm, inox mờ - 938.30.030

253.000₫

CHỐT ÂM 200MM - 911.62.182
CHỐT ÂM 200MM - 911.62.182

176.000₫

Chốt an toàn dạng xích, cho cửa bản lề, inox - 911.60.000
Chốt an toàn dạng xích, cho cửa bản lề, inox - 911.60.000

276.100₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS