Phụ kiện cửa

Thanh nhôm Z 6000mm - 403.75.437
Thanh nhôm Z 6000mm - 403.75.437

750.000₫

Thanh nhôm Z 3000mm - 403.75.441
Thanh nhôm Z 3000mm - 403.75.441

532.000₫

Thanh nhôm Z 6000mm - 403.75.442
Thanh nhôm Z 6000mm - 403.75.442

1.065.000₫

Thanh nhôm Y Màu bạc 6000mm - 403.75.448
Thanh nhôm Y Màu bạc 6000mm - 403.75.448

750.000₫

Thanh nhôm Y Màu đen 3000mm - 403.75.452
Thanh nhôm Y Màu đen 3000mm - 403.75.452

545.000₫

Thanh nhôm Y Màu đen 6000mm 403.75.453
Thanh nhôm Y Màu đen 6000mm 403.75.453

1.089.000₫

Bas che cuối cho ray dẫn hướng trên - 403.55.993
Bas che cuối cho ray dẫn hướng trên - 403.55.993

671.000₫

Bas treo gắn tường - 403.55.980
Bas treo gắn tường - 403.55.980

495.000₫

Nắp che ray đơn - 403.55.060
Nắp che ray đơn - 403.55.060

264.000₫

Phụ kiện cho cửa chéo - 403.50.973
Phụ kiện cho cửa chéo - 403.50.973

1.166.000₫

Phụ kiện cho cửa chéo - 403.50.975
Phụ kiện cho cửa chéo - 403.50.975

1.034.000₫

Phụ kiện cho cửa chéo - 403.50.995
Phụ kiện cho cửa chéo - 403.50.995

1.837.000₫

Ray dẫn hướng giữa, cho cánh chéo hoàn toàn - 403.64.915
Ray dẫn hướng giữa, cho cánh chéo hoàn toàn - 403.64.915

1.925.000₫

Chặn cửa giữa để lắp vào ray dẫn trên - 403.50.945
Chặn cửa giữa để lắp vào ray dẫn trên - 403.50.945

187.000₫

Thanh chắn bụi màu xám - 403.54.510
Thanh chắn bụi màu xám - 403.54.510

3.487.000₫

Thanh chắn bụi màu xám - 403.54.520
Thanh chắn bụi màu xám - 403.54.520

352.000₫

Phụ kiện giảm chấn 15kg đen xám - 403.50.988
Phụ kiện giảm chấn 15kg đen xám - 403.50.988

1.925.000₫

Phụ kiện giảm chấn 40kg đen xám - 403.50.999
Phụ kiện giảm chấn 40kg đen xám - 403.50.999

1.925.000₫

Phụ kiện giảm chấn 80kg đen xám - 403.50.989
Phụ kiện giảm chấn 80kg đen xám - 403.50.989

1.925.000₫

Phụ kiện giảm chấn mạ kẽm - 403.55.950
Phụ kiện giảm chấn mạ kẽm - 403.55.950

726.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS