Phụ kiện cửa

Ray đơn trượt dưới (âm) 3000mm - 403.77.930
Ray đơn trượt dưới (âm) 3000mm - 403.77.930

206.000₫

Ray đơn trượt dưới (âm) 6000mm - 403.77.960
Ray đơn trượt dưới (âm) 6000mm - 403.77.960

411.000₫

Ray đôi trượt dưới (âm) 3000mm - 403.75.404
Ray đôi trượt dưới (âm) 3000mm - 403.75.404

508.000₫

Ray đôi trượt dưới (âm) 6000mm - 403.78.960
Ray đôi trượt dưới (âm) 6000mm - 403.78.960

1.016.000₫

Ray đôi trượt dưới (âm) 3000mm - 403.75.408
Ray đôi trượt dưới (âm) 3000mm - 403.75.408

774.000₫

Ray đôi trượt dưới (âm) 6000mm - 403.75.409
Ray đôi trượt dưới (âm) 6000mm - 403.75.409

1.549.000₫

Pin nối ray trượt hoặc ray dẫn hướng - 403.50.965
Pin nối ray trượt hoặc ray dẫn hướng - 403.50.965

49.500₫

Thanh nhôm nối tường 6000mm - 403.75.420
Thanh nhôm nối tường 6000mm - 403.75.420

2.105.000₫

Nắp che thanh nhôm nối tường 3000mm - 403.75.425
Nắp che thanh nhôm nối tường 3000mm - 403.75.425

387.000₫

Nắp che thanh nhôm nối tường 6000mm - 403.75.426
Nắp che thanh nhôm nối tường 6000mm - 403.75.426

774.000₫

Nắp che thanh nhôm nối tường 6000mm - 403.75.431
Nắp che thanh nhôm nối tường 6000mm - 403.75.431

1.016.000₫

Thanh nhôm Z 6000mm - 403.75.437
Thanh nhôm Z 6000mm - 403.75.437

750.000₫

Thanh nhôm Z 3000mm - 403.75.441
Thanh nhôm Z 3000mm - 403.75.441

532.000₫

Thanh nhôm Z 6000mm - 403.75.442
Thanh nhôm Z 6000mm - 403.75.442

1.065.000₫

Thanh nhôm Y Màu bạc 6000mm - 403.75.448
Thanh nhôm Y Màu bạc 6000mm - 403.75.448

750.000₫

Thanh nhôm Y Màu đen 3000mm - 403.75.452
Thanh nhôm Y Màu đen 3000mm - 403.75.452

545.000₫

Thanh nhôm Y Màu đen 6000mm 403.75.453
Thanh nhôm Y Màu đen 6000mm 403.75.453

1.089.000₫

Bas che cuối cho ray dẫn hướng trên - 403.55.993
Bas che cuối cho ray dẫn hướng trên - 403.55.993

671.000₫

Bas treo gắn tường - 403.55.980
Bas treo gắn tường - 403.55.980

495.000₫

Nắp che ray đơn - 403.55.060
Nắp che ray đơn - 403.55.060

264.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS