Phụ kiện cửa

Ray đôi dẫn hướng trên 3000mm - 403.75.385
Ray đôi dẫn hướng trên 3000mm - 403.75.385

1.634.000₫

Ray đôi dẫn hướng trên 6000mm - 403.36.916
Ray đôi dẫn hướng trên 6000mm - 403.36.916

3.267.000₫

Ray đôi dẫn hướng trên 6000mm - 403.75.390
Ray đôi dẫn hướng trên 6000mm - 403.75.390

4.622.000₫

Ray ba dẫn hướng trên 3000mm - 403.71.930
Ray ba dẫn hướng trên 3000mm - 403.71.930

2.686.000₫

Ray ba dẫn hướng trên 6000mm - 403.71.960
Ray ba dẫn hướng trên 6000mm - 403.71.960

5.372.000₫

Ray đơn trượt dưới 3000mm - 403.36.933
Ray đơn trượt dưới 3000mm - 403.36.933

472.000₫

Ray đơn trượt dưới 6000mm - 403.36.936
Ray đơn trượt dưới 6000mm - 403.36.936

944.000₫

RAY ĐÔI TRƯỢT DƯỚI 3000MM - 403.36.943
RAY ĐÔI TRƯỢT DƯỚI 3000MM - 403.36.943

593.000₫

Ray đôi trượt dưới 6000mm - 403.36.946
Ray đôi trượt dưới 6000mm - 403.36.946

1.004.000₫

Ray đôi trượt dưới 6000mm - 403.75.399
Ray đôi trượt dưới 6000mm - 403.75.399

1.646.000₫

RAY BA TRƯỢT DƯỚI 3000MM MÀU BẠC - 403.66.930
RAY BA TRƯỢT DƯỚI 3000MM MÀU BẠC - 403.66.930

1.392.000₫

RAY BA TRƯỢT DƯỚI 6000MM MÀU BẠC - 403.66.960
RAY BA TRƯỢT DƯỚI 6000MM MÀU BẠC - 403.66.960

2.783.000₫

Ray đơn trượt dưới (âm) 3000mm - 403.77.930
Ray đơn trượt dưới (âm) 3000mm - 403.77.930

206.000₫

Ray đơn trượt dưới (âm) 6000mm - 403.77.960
Ray đơn trượt dưới (âm) 6000mm - 403.77.960

411.000₫

Ray đôi trượt dưới (âm) 3000mm - 403.75.404
Ray đôi trượt dưới (âm) 3000mm - 403.75.404

508.000₫

Ray đôi trượt dưới (âm) 6000mm - 403.78.960
Ray đôi trượt dưới (âm) 6000mm - 403.78.960

1.016.000₫

Ray đôi trượt dưới (âm) 3000mm - 403.75.408
Ray đôi trượt dưới (âm) 3000mm - 403.75.408

774.000₫

Ray đôi trượt dưới (âm) 6000mm - 403.75.409
Ray đôi trượt dưới (âm) 6000mm - 403.75.409

1.549.000₫

Pin nối ray trượt hoặc ray dẫn hướng - 403.50.965
Pin nối ray trượt hoặc ray dẫn hướng - 403.50.965

49.500₫

Thanh nhôm nối tường 6000mm - 403.75.420
Thanh nhôm nối tường 6000mm - 403.75.420

2.105.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS