Phụ kiện cửa

Khung bên No.52h 6000mm màu bạc - 403.75.351
Khung bên No.52h 6000mm màu bạc - 403.75.351

3.122.000₫

Khung bên No.52h 3000m màu đen - 403.75.355
Khung bên No.52h 3000m màu đen - 403.75.355

1.815.000₫

Khung bên No.51 3000mm - 403.75.372
Khung bên No.51 3000mm - 403.75.372

920.000₫

Khung bên No.51 6000mm màu đen - 403.75.378
Khung bên No.51 6000mm màu đen - 403.75.378

1.924.000₫

Khung bên No 6000mm - 403.75.515
Khung bên No 6000mm - 403.75.515

2.130.000₫

Bộ cọ vệ sinh ray - 403.55.988
Bộ cọ vệ sinh ray - 403.55.988

847.000₫

Ray đơn dẫn hướng trên 3000mm hafele - 403.36.903
Ray đơn dẫn hướng trên 3000mm hafele - 403.36.903

1.016.000₫

Ray đơn dẫn hướng trên 6000mm hafele - 403.36.906
Ray đơn dẫn hướng trên 6000mm hafele - 403.36.906

2.033.000₫

Ray đôi dẫn hướng trên 3000mm - 403.75.385
Ray đôi dẫn hướng trên 3000mm - 403.75.385

1.634.000₫

Ray đôi dẫn hướng trên 6000mm - 403.36.916
Ray đôi dẫn hướng trên 6000mm - 403.36.916

3.267.000₫

Ray đôi dẫn hướng trên 6000mm - 403.75.390
Ray đôi dẫn hướng trên 6000mm - 403.75.390

4.622.000₫

Ray ba dẫn hướng trên 3000mm - 403.71.930
Ray ba dẫn hướng trên 3000mm - 403.71.930

2.686.000₫

Ray ba dẫn hướng trên 6000mm - 403.71.960
Ray ba dẫn hướng trên 6000mm - 403.71.960

5.372.000₫

Ray đơn trượt dưới 3000mm - 403.36.933
Ray đơn trượt dưới 3000mm - 403.36.933

472.000₫

Ray đơn trượt dưới 6000mm - 403.36.936
Ray đơn trượt dưới 6000mm - 403.36.936

944.000₫

RAY ĐÔI TRƯỢT DƯỚI 3000MM - 403.36.943
RAY ĐÔI TRƯỢT DƯỚI 3000MM - 403.36.943

593.000₫

Ray đôi trượt dưới 6000mm - 403.36.946
Ray đôi trượt dưới 6000mm - 403.36.946

1.004.000₫

Ray đôi trượt dưới 6000mm - 403.75.399
Ray đôi trượt dưới 6000mm - 403.75.399

1.646.000₫

RAY BA TRƯỢT DƯỚI 3000MM MÀU BẠC - 403.66.930
RAY BA TRƯỢT DƯỚI 3000MM MÀU BẠC - 403.66.930

1.392.000₫

RAY BA TRƯỢT DƯỚI 6000MM MÀU BẠC - 403.66.960
RAY BA TRƯỢT DƯỚI 6000MM MÀU BẠC - 403.66.960

2.783.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS