Phụ kiện cửa

Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn 65mm - 916.96.311
Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn 65mm - 916.96.311

352.000₫

Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, đồng bóng - 489.10.171
Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, đồng bóng - 489.10.171

593.000₫

Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120P Hafele - 940.82.252
Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120P Hafele - 940.82.252

635.000₫

Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, đồng bóng - 489.10.195
Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, đồng bóng - 489.10.195

593.000₫

Tay nắm kéo vuông Hafele CC-1100mm - Inox 304
Tay nắm kéo vuông Hafele CC-1100mm - Inox 304

1.000.000₫

Bộ tay nắm cửa dạng tròn Hafele DIY, cửa đi, đồng thau - 489.93.132
Bộ tay nắm cửa dạng tròn Hafele DIY, cửa đi, đồng thau - 489.93.132

407.000₫

Thân khóa cho cửa đố nhỏ Hafele - 911.77.263
Thân khóa cho cửa đố nhỏ Hafele - 911.77.263

275.000₫

Ruột khóa 2 đầu chìa 60mm - 916.96.007
Ruột khóa 2 đầu chìa 60mm - 916.96.007

264.000₫

Ruột khóa cửa đi 65mm Hafele (1 đầu vặn 1 đầu chìa)
Ruột khóa cửa đi 65mm Hafele (1 đầu vặn 1 đầu chìa)

240.000₫

Ruột khoá 1 đầu chìa 1 đầu vặn Häfele 65mm - 489.56.003
Ruột khoá 1 đầu chìa 1 đầu vặn Häfele 65mm - 489.56.003

302.500₫

Khoá tay nắm gạt Hafele, cửa phòng - 911.63.222
Khoá tay nắm gạt Hafele, cửa phòng - 911.63.222

690.000₫

Bản lề âm Hafele 177X72mm, màu bạc, 80kg - 927.03.029
Bản lề âm Hafele 177X72mm, màu bạc, 80kg - 927.03.029

670.000₫

Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn dài 60mm - 916.96.307
Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn dài 60mm - 916.96.307

341.000₫

Tay nắm âm 150x51 Hafele DIY, inox mờ - 489.72.132
Tay nắm âm 150x51 Hafele DIY, inox mờ - 489.72.132

99.000₫

Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G1 Hafele DIY, cửa toilet - 489.10.661
Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G1 Hafele DIY, cửa toilet - 489.10.661

770.000₫

DIY CHẶN CỬA NAM CHÂM. ZI - Màu đòng bóng
DIY CHẶN CỬA NAM CHÂM. ZI - Màu đòng bóng

180.000₫

Bản lề sàn Hafele DCL41 EN3, 105kg - 932.84.020
Bản lề sàn Hafele DCL41 EN3, 105kg - 932.84.020

3.469.000₫

Khóa số Hafele 20302, màu đen - 482.09.000
Khóa số Hafele 20302, màu đen - 482.09.000

88.000₫

Khóa TSA Hafele 330, màu đen - 482.09.006
Khóa TSA Hafele 330, màu đen - 482.09.006

154.000₫

Khóa số Hafele 20301, màu đen - 482.09.003
Khóa số Hafele 20301, màu đen - 482.09.003

88.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS

Hotline: 0949543884
Messenger
Zalo: 0949543884