Phụ kiện cửa

Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.186
Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.186

561.000₫

Chặn cửa nam châm Hafele DIY, màu niken mờ - 489.70.203
Chặn cửa nam châm Hafele DIY, màu niken mờ - 489.70.203

165.000₫

Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.170
Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.170

617.000₫

Bộ khóa treo Hafele supper 50mm, 3 khoá - 482.01.975
Bộ khóa treo Hafele supper 50mm, 3 khoá - 482.01.975

682.000₫

Bộ khóa treo Hafele supper 50mm, 4 khoá treo - 482.01.976
Bộ khóa treo Hafele supper 50mm, 4 khoá treo - 482.01.976

902.000₫

Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele - 903.98.463
Tay Nắm Gạt Đế Dài C/C 72mm Hafele - 903.98.463

1.246.000₫

Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn 65mm - 916.96.311
Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn 65mm - 916.96.311

370.000₫

Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, đồng bóng - 489.10.171
Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, đồng bóng - 489.10.171

593.000₫

Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Telescopic 80Kg Hafele - 940.81.141
Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Telescopic 80Kg Hafele - 940.81.141

4.301.000₫

Dây CUROA cho cửa trượt đồng bộ - 940.81.070
Dây CUROA cho cửa trượt đồng bộ - 940.81.070

660.000₫

Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120P Hafele - 940.82.252
Phụ Kiện Cửa Trượt Slido Classic 120P Hafele - 940.82.252

646.759₫

Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, đồng bóng - 489.10.195
Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, đồng bóng - 489.10.195

593.000₫

Thiết bị đóng cửa tự động Hafele EN2-4 80Kg, Có giữ cửa - 499.30.003
Thiết bị đóng cửa tự động Hafele EN2-4 80Kg, Có giữ cửa - 499.30.003

789.000₫

Bộ tay nắm cửa dạng tròn Hafele DIY, cửa đi, đồng thau - 489.93.132
Bộ tay nắm cửa dạng tròn Hafele DIY, cửa đi, đồng thau - 489.93.132

471.000₫

Thân khóa cho cửa đố nhỏ Hafele - 911.77.263
Thân khóa cho cửa đố nhỏ Hafele - 911.77.263

275.000₫

Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 85mm Hafele - 903.92.262
Tay Nắm Gạt Mở Phải C/C 85mm Hafele - 903.92.262

578.000₫

Ruột khóa 2 đầu chìa 60mm - 916.96.007
Ruột khóa 2 đầu chìa 60mm - 916.96.007

278.000₫

Ruột khoá 1 đầu chìa 1 đầu vặn Häfele 65mm - 489.56.003
Ruột khoá 1 đầu chìa 1 đầu vặn Häfele 65mm - 489.56.003

302.500₫

Khoá tay nắm gạt Hafele, cửa phòng - 911.63.222
Khoá tay nắm gạt Hafele, cửa phòng - 911.63.222

690.000₫

Bản lề âm Hafele 177X72mm, màu bạc, 80kg - 927.03.029
Bản lề âm Hafele 177X72mm, màu bạc, 80kg - 927.03.029

670.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS