Phụ kiện cửa

Ruột khoá 2 đầu chìa Hafele 71mm - 489.56.001
Ruột khoá 2 đầu chìa Hafele 71mm - 489.56.001

207.000₫

Chốt âm Hafele DIY, 204mm, inox mờ - 489.71.450
Chốt âm Hafele DIY, 204mm, inox mờ - 489.71.450

176.000₫

Thân khóa Hafele CC 72/45mm - 489.10.561
Thân khóa Hafele CC 72/45mm - 489.10.561

428.000₫

Chốt âm 300mm inox mờ
Chốt âm 300mm inox mờ

180.000₫

Khóa treo Hafele super 60mm, 1 bộ khóa - 482.01.946
Khóa treo Hafele super 60mm, 1 bộ khóa - 482.01.946

506.000₫

Thân khóa cho cửa trượt Hafele - 911.26.277
Thân khóa cho cửa trượt Hafele - 911.26.277

443.000₫

- 20%
Bộ tay nắm cửa WC Hafele DIY, dạng vuông - 499.63.973
Bộ tay nắm cửa WC Hafele DIY, dạng vuông - 499.63.973

517.000₫

413.600₫

Tay nắm phòng tắm kính Hafele, 275x425mm - 903.04.151
Tay nắm phòng tắm kính Hafele, 275x425mm - 903.04.151

803.000₫

Bộ khóa tròn có chìa chủ Hafele DIY, inox mờ, bộ 4 khóa - 489.93.253
Bộ khóa tròn có chìa chủ Hafele DIY, inox mờ, bộ 4 khóa - 489.93.253

1.617.000₫

Bộ khóa tròn có chìa chủ Hafele DIY, inox mờ, bộ 3 khóa - 489.93.252
Bộ khóa tròn có chìa chủ Hafele DIY, inox mờ, bộ 3 khóa - 489.93.252

1.232.000₫

Ruột khóa chìa chủ một cấp Hafele, bộ 4 ruột khoá - 489.56.411
Ruột khóa chìa chủ một cấp Hafele, bộ 4 ruột khoá - 489.56.411

1.243.000₫

Tay nắm cửa đi Hafele DIY TUBULAR - 499.63.986
Tay nắm cửa đi Hafele DIY TUBULAR - 499.63.986

566.000₫

Bộ tay nắm cửa, inox 304, Startec - 903.98.142
Bộ tay nắm cửa, inox 304, Startec - 903.98.142

1.162.000₫

Thân khóa cho cửa đố nhỏ E30/92D - 911.77.260
Thân khóa cho cửa đố nhỏ E30/92D - 911.77.260

408.000₫

Tay nắm cửa đi Hafele - 903.91.454
Tay nắm cửa đi Hafele - 903.91.454

430.000₫

- 20%
Tay Đẩy Hỏi Cùi Chỏ 100Kg EN2-5 Hafele - 931.77.139
Tay Đẩy Hỏi Cùi Chỏ 100Kg EN2-5 Hafele - 931.77.139

1.712.040₫

1.369.632₫

Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G, cửa toilet - 489.10.660
Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G, cửa toilet - 489.10.660

890.000₫

Tay nắm cửa inox đen mờ Hafele - 903.78.162
Tay nắm cửa inox đen mờ Hafele - 903.78.162

578.001₫

Thân khóa lưỡi gà và chốt chết E55/72A Hafele - 911.25.100
Thân khóa lưỡi gà và chốt chết E55/72A Hafele - 911.25.100

562.100₫

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 61mm - 916.63.321
Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 61mm - 916.63.321

774.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS