Phụ kiện cửa

Khóa treo Hafele super 60mm, 1 bộ khóa - 482.01.946
Khóa treo Hafele super 60mm, 1 bộ khóa - 482.01.946

506.000₫

Thân khóa cho cửa trượt Hafele - 911.26.277
Thân khóa cho cửa trượt Hafele - 911.26.277

443.000₫

- 20%
Bộ tay nắm cửa WC Hafele DIY, dạng vuông - 499.63.973
Bộ tay nắm cửa WC Hafele DIY, dạng vuông - 499.63.973

517.000₫

413.600₫

Tay nắm phòng tắm kính Hafele, 275x425mm - 903.04.151
Tay nắm phòng tắm kính Hafele, 275x425mm - 903.04.151

803.000₫

Bộ khóa tròn có chìa chủ Hafele DIY, inox mờ, bộ 4 khóa - 489.93.253
Bộ khóa tròn có chìa chủ Hafele DIY, inox mờ, bộ 4 khóa - 489.93.253

1.617.000₫

Bộ khóa tròn có chìa chủ Hafele DIY, inox mờ, bộ 3 khóa - 489.93.252
Bộ khóa tròn có chìa chủ Hafele DIY, inox mờ, bộ 3 khóa - 489.93.252

1.232.000₫

Ruột khóa chìa chủ một cấp Hafele, bộ 4 ruột khoá - 489.56.411
Ruột khóa chìa chủ một cấp Hafele, bộ 4 ruột khoá - 489.56.411

1.243.000₫

Tay nắm cửa đi Hafele DIY TUBULAR - 499.63.986
Tay nắm cửa đi Hafele DIY TUBULAR - 499.63.986

539.000₫

Thân khóa cho cửa đố nhỏ E30/92D - 911.77.260
Thân khóa cho cửa đố nhỏ E30/92D - 911.77.260

408.000₫

Tay nắm cửa đi Hafele - 903.91.454
Tay nắm cửa đi Hafele - 903.91.454

430.000₫

Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G, cửa toilet - 489.10.660
Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G, cửa toilet - 489.10.660

770.000₫

Tay nắm cửa inox đen mờ - 903.78.162
Tay nắm cửa inox đen mờ - 903.78.162

578.000₫

Thân khóa lưỡi gà và chốt chết E55/72A Hafele - 911.25.100
Thân khóa lưỡi gà và chốt chết E55/72A Hafele - 911.25.100

532.000₫

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 61mm - 916.63.321
Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 61mm - 916.63.321

774.000₫

Tay nắm gạt thiết kế nắp chụp tròn dạng thẳng Hafele - 903.92.646
Tay nắm gạt thiết kế nắp chụp tròn dạng thẳng Hafele - 903.92.646

567.000₫

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 71mm - 916.63.325
Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 71mm - 916.63.325

799.000₫

Thân khóa Hafele E55/72A Đồng bóng - 911.02.154
Thân khóa Hafele E55/72A Đồng bóng - 911.02.154

600.000₫

Ruột khóa Häfele 1 đầu chìa 1 đầu vặn 65mm - 916.96.666
Ruột khóa Häfele 1 đầu chìa 1 đầu vặn 65mm - 916.96.666

363.000₫

Thân khoá cho cửa trượt Hafele - 911.26.413
Thân khoá cho cửa trượt Hafele - 911.26.413

510.000₫

Bản lề sàn Hafele EN3 - 100KG
Bản lề sàn Hafele EN3 - 100KG

1.310.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS