Phụ kiện cửa

Bản lề sàn Hafele DCL41 EN3, 105kg - 932.84.020
Bản lề sàn Hafele DCL41 EN3, 105kg - 932.84.020

3.469.000₫

Khóa số Hafele 20302, màu đen - 482.09.000
Khóa số Hafele 20302, màu đen - 482.09.000

88.000₫

Khóa TSA Hafele 330, màu đen - 482.09.006
Khóa TSA Hafele 330, màu đen - 482.09.006

154.000₫

Khóa số Hafele 20301, màu đen - 482.09.003
Khóa số Hafele 20301, màu đen - 482.09.003

88.000₫

Khóa TSA Hafele 330, màu xanh - 482.09.007
Khóa TSA Hafele 330, màu xanh - 482.09.007

154.000₫

Khóa TSA Hafele 331, màu đen - 482.09.009
Khóa TSA Hafele 331, màu đen - 482.09.009

143.000₫

Phụ kiện cửa trượt Hafele Slido Classic 120-P, giảm chấn 2 bên - 941.02.039
Phụ kiện cửa trượt Hafele Slido Classic 120-P, giảm chấn 2 bên - 941.02.039

4.224.000₫

Thiết bị đóng cửa tự động Hafele EN3 - 60KG
Thiết bị đóng cửa tự động Hafele EN3 - 60KG

580.000₫

Ruột khóa một đầu chìa dài 40mm - 916.96.107
Ruột khóa một đầu chìa dài 40mm - 916.96.107

209.000₫

Ruột khóa một đầu chìa dài 45mm - 916.96.117
Ruột khóa một đầu chìa dài 45mm - 916.96.117

220.000₫

Khóa tay nắm gạt Hafele, cửa toilet - 499.63.996
Khóa tay nắm gạt Hafele, cửa toilet - 499.63.996

550.000₫

Tay nắm gạt Hafele DIY, dáng vuông - 499.62.216
Tay nắm gạt Hafele DIY, dáng vuông - 499.62.216

517.000₫

Thân khóa Hafele - 489.10.560
Thân khóa Hafele - 489.10.560

286.000₫

Ruột khoá 2 đầu chìa Hafele 71mm - 489.56.001
Ruột khoá 2 đầu chìa Hafele 71mm - 489.56.001

207.000₫

Bản lề lá 2BB 102x76x3mm Hafele DIY, inox mờ - 489.05.021
Bản lề lá 2BB 102x76x3mm Hafele DIY, inox mờ - 489.05.021

220.000₫

Chốt âm Hafele DIY, 204mm, inox mờ - 489.71.450
Chốt âm Hafele DIY, 204mm, inox mờ - 489.71.450

176.000₫

Thân khóa Hafele CC 72/45mm - 489.10.561
Thân khóa Hafele CC 72/45mm - 489.10.561

385.000₫

Chốt âm 300mm inox mờ
Chốt âm 300mm inox mờ

180.000₫

Khóa treo Hafele super 60mm, 1 bộ khóa - 482.01.946
Khóa treo Hafele super 60mm, 1 bộ khóa - 482.01.946

506.000₫

Thân khóa cho cửa trượt Hafele - 911.26.277
Thân khóa cho cửa trượt Hafele - 911.26.277

443.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS