Phụ kiện cửa

Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn dài 60mm - 916.96.307
Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn dài 60mm - 916.96.307

359.000₫

Tay nắm âm 150x51 Hafele DIY, inox mờ - 489.72.132
Tay nắm âm 150x51 Hafele DIY, inox mờ - 489.72.132

99.000₫

Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G1 Hafele DIY, cửa toilet - 489.10.661
Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G1 Hafele DIY, cửa toilet - 489.10.661

924.000₫

DIY CHẶN CỬA NAM CHÂM. ZI - Màu đòng bóng
DIY CHẶN CỬA NAM CHÂM. ZI - Màu đòng bóng

180.000₫

Bản lề sàn Hafele DCL41 EN3, 105kg - 932.84.020
Bản lề sàn Hafele DCL41 EN3, 105kg - 932.84.020

3.469.000₫

Khóa số Hafele 20302, màu đen - 482.09.000
Khóa số Hafele 20302, màu đen - 482.09.000

88.000₫

Khóa TSA Hafele 330, màu đen - 482.09.006
Khóa TSA Hafele 330, màu đen - 482.09.006

154.000₫

Khóa số Hafele 20301, màu đen - 482.09.003
Khóa số Hafele 20301, màu đen - 482.09.003

88.000₫

Chặn cửa Hafele DIY, bán nguyệt, đồng bóng - 489.70.231
Chặn cửa Hafele DIY, bán nguyệt, đồng bóng - 489.70.231

114.000₫

Bộ khóa kèm tay nắm hình oval - Cửa đi
Bộ khóa kèm tay nắm hình oval - Cửa đi

573.000₫

Bộ khóa kèm tay nắm hình chữ nhật - Cửa đi
Bộ khóa kèm tay nắm hình chữ nhật - Cửa đi

573.000₫

Khóa TSA Hafele 330, màu xanh - 482.09.007
Khóa TSA Hafele 330, màu xanh - 482.09.007

154.000₫

Khóa TSA Hafele 331, màu đen - 482.09.009
Khóa TSA Hafele 331, màu đen - 482.09.009

143.000₫

Phụ kiện cửa trượt Hafele Slido Classic 120-P, giảm chấn 2 bên - 941.02.039
Phụ kiện cửa trượt Hafele Slido Classic 120-P, giảm chấn 2 bên - 941.02.039

4.224.000₫

Thiết bị đóng cửa tự động Hafele EN3 - 60KG
Thiết bị đóng cửa tự động Hafele EN3 - 60KG

580.000₫

Ruột khóa một đầu chìa dài 40mm - 916.96.107
Ruột khóa một đầu chìa dài 40mm - 916.96.107

209.000₫

Ruột khóa một đầu chìa dài 45mm - 916.96.117
Ruột khóa một đầu chìa dài 45mm - 916.96.117

220.000₫

Khóa tay nắm gạt Hafele, cửa toilet - 499.63.996
Khóa tay nắm gạt Hafele, cửa toilet - 499.63.996

550.000₫

Tay nắm gạt Hafele DIY, dáng vuông - 499.62.216
Tay nắm gạt Hafele DIY, dáng vuông - 499.62.216

517.000₫

Thân khóa Hafele - 489.10.560
Thân khóa Hafele - 489.10.560

331.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS