Thiết bị vệ sinh

Bộ sen tay âm AX - 589.29.688
Bộ sen tay âm AX - 589.29.688

34.800.000₫

Bộ âm cho ShowerSolutions - 589.29.717
Bộ âm cho ShowerSolutions - 589.29.717

6.100.000₫

Sen lắp ngang ShowerSolutions - 589.29.718
Sen lắp ngang ShowerSolutions - 589.29.718

18.700.000₫

Dây sen kim loại Sensoflex 160 cm - 589.29.902
Dây sen kim loại Sensoflex 160 cm - 589.29.902

2.200.000₫

Vòi xả bồn 228 có van chuyển đổi - 589.29.985
Vòi xả bồn 228 có van chuyển đổi - 589.29.985

5.900.000₫

Sen đầu gắn trần Raindance S 300 - 589.30.818
Sen đầu gắn trần Raindance S 300 - 589.30.818

30.700.000₫

Bộ thanh sen Raindance Select S 300 - 589.30.865
Bộ thanh sen Raindance Select S 300 - 589.30.865

49.300.000₫

Bộ thanh sen Croma Select 280 có vòi xả bồn - 589.52.310
Bộ thanh sen Croma Select 280 có vòi xả bồn - 589.52.310

39.050.000₫

Móc treo Hafele Mysterious - 580.41.500
Móc treo Hafele Mysterious - 580.41.500

330.000₫

Nút nhấn xả bồn cầu Sigma20 màu chrome mờ - 588.53.530
Nút nhấn xả bồn cầu Sigma20 màu chrome mờ - 588.53.530

9.600.000₫

Bộ dây hỗ trợ sensowash - 588.45.991
Bộ dây hỗ trợ sensowash - 588.45.991

4.100.000₫

Bồn tắm âm Daro 1700 - 588.45.370
Bồn tắm âm Daro 1700 - 588.45.370

51.700.000₫

Bồn cầu một khối Me By Starck - 588.45.574
Bồn cầu một khối Me By Starck - 588.45.574

25.600.000₫

Vòng treo khăn Mysterious - 580.41.510
Vòng treo khăn Mysterious - 580.41.510

727.000₫

Thanh treo khăn đơn Mysterious 750 - 580.41.511
Thanh treo khăn đơn Mysterious 750 - 580.41.511

880.000₫

SP - SIPHON cho QUATRUS 500-UI - 565.69.014
SP - SIPHON cho QUATRUS 500-UI - 565.69.014

324.000₫

BỘ SIPHON NGĂN MÙI BLANCO INOX C - 565.69.500
BỘ SIPHON NGĂN MÙI BLANCO INOX C - 565.69.500

324.000₫

BỘ SIPHON NGĂN MÙI BLANCO INOX C - 565.69.502
BỘ SIPHON NGĂN MÙI BLANCO INOX C - 565.69.502

800.000₫

Thanh treo khăn đôi Mysterious 750 - 580.41.512
Thanh treo khăn đôi Mysterious 750 - 580.41.512

1.400.000₫

Ron đồng cho iBox - 588.29.948
Ron đồng cho iBox - 588.29.948

300.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS