Thiết bị vệ sinh

Bộ sen tay Croma Select S có Giá treo - 589.54.123
Bộ sen tay Croma Select S có Giá treo - 589.54.123

4.000.000₫

Van khóa cho Vòi trộn - 589.29.999
Van khóa cho Vòi trộn - 589.29.999

700.000₫

Vòi trộn Focus 190 - 589.29.223
Vòi trộn Focus 190 - 589.29.223

7.800.000₫

Thoát sàn 100 - 495.60.801
Thoát sàn 100 - 495.60.801

300.000₫

Thoát sàn 88 Hafele - 495.60.803
Thoát sàn 88 Hafele - 495.60.803

300.000₫

Nút xả thải toilet Sigma01 - 588.53.500
Nút xả thải toilet Sigma01 - 588.53.500

2.800.000₫

Chậu rửa đặt bàn Vero 600 - 588.45.022
Chậu rửa đặt bàn Vero 600 - 588.45.022

9.600.000₫

Két nước âm Duofix cho bồn cầu treo - 588.53.914
Két nước âm Duofix cho bồn cầu treo - 588.53.914

16.000.000₫

Bồn tắm độc lập Vigor 1700 Hafele
Bồn tắm độc lập Vigor 1700 Hafele

24.536.364₫

Phụ kiện cấp nước sen tay Active vuông - 485.60.009
Phụ kiện cấp nước sen tay Active vuông - 485.60.009

440.000₫

Phụ kiện cấp nước sen tay Active tròn - 485.60.008
Phụ kiện cấp nước sen tay Active tròn - 485.60.008

440.000₫

Két nước âm Geberit Duofix - 588.53.910
Két nước âm Geberit Duofix - 588.53.910

15.200.000₫

Bộ xả nhấn cho chậu rửa có xả tràn - 589.29.995
Bộ xả nhấn cho chậu rửa có xả tràn - 589.29.995

2.800.000₫

Bộ trộn bồn tắm 3-lỗ Metris - 588.45.371
Bộ trộn bồn tắm 3-lỗ Metris - 588.45.371

66.400.000₫

Nút nhấn xả bồn cầu Sigma01 đen - 588.53.501
Nút nhấn xả bồn cầu Sigma01 đen - 588.53.501

3.800.000₫

Két nước sát tường Monolith cho bồn cầu treo - 588.53.701
Két nước sát tường Monolith cho bồn cầu treo - 588.53.701

48.900.000₫

Khung đỡ Doufix cho bồn tiểu nam Hafele
Khung đỡ Doufix cho bồn tiểu nam Hafele

14.181.818₫

Nhấn xả bằng hơi bồn tiểu Sigma10 Hafele
Nhấn xả bằng hơi bồn tiểu Sigma10 Hafele

7.454.545₫

Vòi trộn Focus 120 dùng điện 220V - 589.29.326
Vòi trộn Focus 120 dùng điện 220V - 589.29.326

24.200.000₫

Bộ âm của Bộ sen tay âm TG - 589.29.687
Bộ âm của Bộ sen tay âm TG - 589.29.687

9.090.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS