Vòi bếp

Vòi bếp Hafele HT21-CH2F271 - 577.55.210
Vòi bếp Hafele HT21-CH2F271 - 577.55.210

3.490.000₫

Vòi bếp Hafele HT21-CH1P245 - 577.55.220
Vòi bếp Hafele HT21-CH1P245 - 577.55.220

3.890.000₫

Vòi bếp Hafele HT21-CH1P287 - 577.55.230
Vòi bếp Hafele HT21-CH1P287 - 577.55.230

2.290.000₫

Vòi bếp Hafele HT21-CH1F220U - 577.55.250
Vòi bếp Hafele HT21-CH1F220U - 577.55.250

2.190.000₫

- 20%
Vòi bếp Hafele HT21-CC1F245U - 577.55.260
Vòi bếp Hafele HT21-CC1F245U - 577.55.260

2.167.000₫

1.733.600₫

Vòi bếp Hafele HT21-CC1F245C - 577.55.270
Vòi bếp Hafele HT21-CC1F245C - 577.55.270

1.790.000₫

Vòi bếp Hafele HT21-CH1F220C - Màu đen - 577.56.300
Vòi bếp Hafele HT21-CH1F220C - Màu đen - 577.56.300

2.490.000₫

Vòi bếp Hafele HT21-CH1F220C - Màu kem - 577.56.200
Vòi bếp Hafele HT21-CH1F220C - Màu kem - 577.56.200

2.490.000₫

Vòi bếp Hafele HT21-CH1F220C - Màu xám - 577.56.500
Vòi bếp Hafele HT21-CH1F220C - Màu xám - 577.56.500

2.490.000₫

Vòi bếp Hafele HT21-GH1P254 - Màu đen - 577.55.390
Vòi bếp Hafele HT21-GH1P254 - Màu đen - 577.55.390

3.590.000₫

Vòi bếp Hafele HT21-GH1P254 - Màu xám - 577.55.590
Vòi bếp Hafele HT21-GH1P254 - Màu xám - 577.55.590

3.590.000₫

Vòi bếp Hafele HT21-GH1P254 - Màu kem - 577.55.290
Vòi bếp Hafele HT21-GH1P254 - Màu kem - 577.55.290

3.590.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS