Bếp điện - Bếp từ

Bếp điện 3 vùng nấu Hafele HC-R603D - 536.01.901
Bếp điện 3 vùng nấu Hafele HC-R603D - 536.01.901

16.160.000₫

Bếp từ kết hợp hút mùi 4 vùng nấu Hafele HC-IHH77D - 536.61.655
Bếp từ kết hợp hút mùi 4 vùng nấu Hafele HC-IHH77D - 536.61.655

69.289.000₫

Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-IF77D - 536.61.665
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-IF77D - 536.61.665

30.474.000₫

- 25%
Bếp điện 2 vùng nấu 80cm Hafele HC-R302D - 536.61.670
Bếp điện 2 vùng nấu 80cm Hafele HC-R302D - 536.61.670

10.846.000₫

8.134.500₫

Bếp điện 2 vùng nấu Hafele HC-R772D - 536.61.685
Bếp điện 2 vùng nấu Hafele HC-R772D - 536.61.685

17.259.000₫

Bếp từ kết hợp điện 2 vùng nấu Hafele HC-M772D - 536.61.695
Bếp từ kết hợp điện 2 vùng nấu Hafele HC-M772D - 536.61.695

28.003.000₫

Bếp từ Smeg SIM631WLDR - 380x510x50mm - 535.64.143
Bếp từ Smeg SIM631WLDR - 380x510x50mm - 535.64.143

41.990.000₫

Bếp từ 4 vùng nấu Hafele HC-I604D - 535.02.040
Bếp từ 4 vùng nấu Hafele HC-I604D - 535.02.040

29.216.000₫

Bếp từ đa vùng nấu Hafele HC-IF60D - 536.01.911
Bếp từ đa vùng nấu Hafele HC-IF60D - 536.01.911

30.019.000₫

Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-I2712A - 536.61.716
Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-I2712A - 536.61.716

16.489.000₫

Bếp từ 2  vùng nấu Hafele HC-I2732A - 536.61.726
Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-I2732A - 536.61.726

18.689.000₫

Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-I3732A - 536.61.736
Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-I3732A - 536.61.736

14.950.000₫

Bếp từ Nagold 2 vùng nấu NC-I732AB - 536.61.756
Bếp từ Nagold 2 vùng nấu NC-I732AB - 536.61.756

8.900.000₫

Bếp từ Nagold 2 vùng nấu NC-I712AB - 536.61.746
Bếp từ Nagold 2 vùng nấu NC-I712AB - 536.61.746

7.900.000₫

Bếp từ, 2 vùng nấu Hafele HC-I752B  - 536.61.787
Bếp từ, 2 vùng nấu Hafele HC-I752B - 536.61.787

24.664.000₫

Bếp từ Inverter Hafele HC-I6037B, 3 vùng nấu - 536.61.801
Bếp từ Inverter Hafele HC-I6037B, 3 vùng nấu - 536.61.801

27.814.000₫

Bếp từ Hafele HC-I6037B, 3 vùng nấu - 536.61.791
Bếp từ Hafele HC-I6037B, 3 vùng nấu - 536.61.791

24.140.000₫

Bếp từ 2 vùng nầu Hafele HC-I302B - 536.61.770
Bếp từ 2 vùng nầu Hafele HC-I302B - 536.61.770

14.990.000₫

Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-I7520B - 536.61.827
Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-I7520B - 536.61.827

21.090.000₫

Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I6030B - 536.61.831
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I6030B - 536.61.831

20.790.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS