Thiết bị vệ sinh

Gói thiết bị vệ sinh Hafele hoàn hảo C - 732.19.761
Gói thiết bị vệ sinh Hafele hoàn hảo C - 732.19.761

12.632.407₫

Gói sứ Hafele cơ bản C - 732.19.762
Gói sứ Hafele cơ bản C - 732.19.762

9.342.407₫

Gói thiết bị vệ sinh Hafele tiện nghi E - 732.19.763
Gói thiết bị vệ sinh Hafele tiện nghi E - 732.19.763

22.716.111₫

Gói thiết bị vệ sinh Hafele tiện nghi F - 732.19.764
Gói thiết bị vệ sinh Hafele tiện nghi F - 732.19.764

18.716.112₫

Gói thiết bị vệ sinh Hafele hoàn hảo D - 732.19.765
Gói thiết bị vệ sinh Hafele hoàn hảo D - 732.19.765

13.536.112₫

Gói sứ Hafele cơ bản D - 732.19.766
Gói sứ Hafele cơ bản D - 732.19.766

11.046.112₫

Gói thiết bị vệ sinh Hafele tiện nghi G - 732.19.767
Gói thiết bị vệ sinh Hafele tiện nghi G - 732.19.767

18.140.555₫

Gói thiết bị vệ sinh Hafele hoàn hảo E - 732.19.768
Gói thiết bị vệ sinh Hafele hoàn hảo E - 732.19.768

12.960.555₫

Gói sứ Hafele cơ bản E - 732.19.769
Gói sứ Hafele cơ bản E - 732.19.769

10.470.556₫

Gói thiết bị vệ sinh Hafele cơ bản F - 732.19.772
Gói thiết bị vệ sinh Hafele cơ bản F - 732.19.772

11.830.001₫

Gói thiết bị vệ sinh Hafele cơ bản G - 732.19.770
Gói thiết bị vệ sinh Hafele cơ bản G - 732.19.770

16.930.000₫

Gói thiết bị vệ sinh Hafele cơ bản H - 732.19.771
Gói thiết bị vệ sinh Hafele cơ bản H - 732.19.771

10.610.001₫

Thanh Sen Điều Nhiệt Có Vòi Xả Bồn Kyoto Hafele - 589.35.065
Thanh Sen Điều Nhiệt Có Vòi Xả Bồn Kyoto Hafele - 589.35.065

19.990.000₫

Bộ Trộn Nổi 2 Đường Nước Kyoto Hafele - 589.35.066
Bộ Trộn Nổi 2 Đường Nước Kyoto Hafele - 589.35.066

6.990.000₫

Bộ Sen Tay Có Thanh Trượt Kyoto Hafele - 589.35.067
Bộ Sen Tay Có Thanh Trượt Kyoto Hafele - 589.35.067

4.790.000₫

Sen Đầu Gắn Tường Kyoto Hafele - 589.35.068
Sen Đầu Gắn Tường Kyoto Hafele - 589.35.068

4.390.000₫

Bộ Trộn Âm Điều Nhiệt 2 Đường Nước Kyoto Hafele - 589.35.069
Bộ Trộn Âm Điều Nhiệt 2 Đường Nước Kyoto Hafele - 589.35.069

10.900.000₫

Phụ Kiện Cấp Nước Sen Tay Kyoto Hafele - 589.35.070
Phụ Kiện Cấp Nước Sen Tay Kyoto Hafele - 589.35.070

660.000₫

Vòi Trộn Lavabo Kyoto 100 Có Xả Kéo Hafele - 589.35.090
Vòi Trộn Lavabo Kyoto 100 Có Xả Kéo Hafele - 589.35.090

5.190.000₫

Vòi Trộn Lavabo Kyoto 180 Hafele - 589.35.091
Vòi Trộn Lavabo Kyoto 180 Hafele - 589.35.091

6.490.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS

Hotline: 0949543884
Messenger
Zalo: 0949543884