Thiết bị vệ sinh

Chậu vành nổi Durastyle 615 - 588.45.206
Chậu vành nổi Durastyle 615 - 588.45.206

12.300.000₫

Chậu rửa âm bàn Vero 525x360 - 588.45.282
Chậu rửa âm bàn Vero 525x360 - 588.45.282

8.500.000₫

Bồn Cầu 2 Khối Durastyle Duravit - 588.45.383
Bồn Cầu 2 Khối Durastyle Duravit - 588.45.383

27.600.000₫

Bồn cầu treo tường Durastyle set - 588.45.384
Bồn cầu treo tường Durastyle set - 588.45.384

25.200.000₫

Bồn Cầu 2 Khối Darlling New Duravit - 588.45.393
Bồn Cầu 2 Khối Darlling New Duravit - 588.45.393

27.000.000₫

Bồn Cầu Treo Tường Duravit Darling New Hafele - 588.45.394
Bồn Cầu Treo Tường Duravit Darling New Hafele - 588.45.394

23.600.000₫

Bộ nối chuyển đổi đường xả dọc - 588.45.961
Bộ nối chuyển đổi đường xả dọc - 588.45.961

3.000.000₫

Bồn Cầu 2 Khối Starck 3 Duravit - 588.46.402
Bồn Cầu 2 Khối Starck 3 Duravit - 588.46.402

16.600.000₫

Bồn Cầu Treo Tường Duravit Starck 3 Hafele - 588.46.403
Bồn Cầu Treo Tường Duravit Starck 3 Hafele - 588.46.403

22.890.185₫

Bồn cầu một khối Me By Starck - 588.46.405
Bồn cầu một khối Me By Starck - 588.46.405

32.700.000₫

Bồn cầu treo Me By Starck Sensowash - 588.46.406
Bồn cầu treo Me By Starck Sensowash - 588.46.406

89.900.000₫

Bộ trộn bồn tắm đặt sàn Axor Massaud - 589.29.514
Bộ trộn bồn tắm đặt sàn Axor Massaud - 589.29.514

168.800.000₫

Sen đầu gắn tường Raindacen S 300 - 589.29.550
Sen đầu gắn tường Raindacen S 300 - 589.29.550

32.400.000₫

Vòi trộn 3 lỗ Metropol 160 - 589.29.630
Vòi trộn 3 lỗ Metropol 160 - 589.29.630

23.300.000₫

Vòi trộn Axor Citerrio E 250 - 589.30.521
Vòi trộn Axor Citerrio E 250 - 589.30.521

31.500.000₫

Bộ trộn nổi điều nhiệt 2 đường nước AXOR Citerrio E - 589.30.525
Bộ trộn nổi điều nhiệt 2 đường nước AXOR Citerrio E - 589.30.525

25.300.000₫

Bộ trộn nổi điều nhiệt 1 đường nước AXOR Citerrio E - 589.30.526
Bộ trộn nổi điều nhiệt 1 đường nước AXOR Citerrio E - 589.30.526

20.600.000₫

Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ thermo Citterio E - 589.30.527
Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ thermo Citterio E - 589.30.527

57.800.000₫

Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Citterio E - 589.30.530
Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Citterio E - 589.30.530

107.100.000₫

Bộ trộn sen âm 3 đ.nước Citterio E - 589.30.531
Bộ trộn sen âm 3 đ.nước Citterio E - 589.30.531

72.800.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS