Thiết bị vệ sinh

Bồn cầu 1-Khối Iconic 500x750x650 - 588.79.400
Bồn cầu 1-Khối Iconic 500x750x650 - 588.79.400

12.234.000₫

Bồn cầu 1-Khối Iconic Rimles 495x750x675 - 588.79.401
Bồn cầu 1-Khối Iconic Rimles 495x750x675 - 588.79.401

13.150.000₫

Bồn cầu 1-Khối Victoria 430x720x730
Bồn cầu 1-Khối Victoria 430x720x730

11.290.000₫

Bồn cầu 2-Khối Compact 370x695x765 - 588.79.404
Bồn cầu 2-Khối Compact 370x695x765 - 588.79.404

5.980.000₫

Bồn cầu 2-Khối Compact 370x720x790 - 588.79.405
Bồn cầu 2-Khối Compact 370x720x790 - 588.79.405

6.848.000₫

Bồn tiểu nam treo tường SEINE Hafele - 588.79.420
Bồn tiểu nam treo tường SEINE Hafele - 588.79.420

6.632.000₫

Bồn tiểu nam treo tường SEINE Hafele - 588.79.421
Bồn tiểu nam treo tường SEINE Hafele - 588.79.421

5.980.000₫

Nút nhấn xả bồn tiểu nam Hafele - 588.79.980
Nút nhấn xả bồn tiểu nam Hafele - 588.79.980

1.590.000₫

Giá treo giấy vệ sinh đôi có Kệ - 983.56.000
Giá treo giấy vệ sinh đôi có Kệ - 983.56.000

899.000₫

Vòi trộn Logis E 70 - 589.52.430
Vòi trộn Logis E 70 - 589.52.430

4.700.000₫

SP - bộ xả chậu Work Station - 570.35.913
SP - bộ xả chậu Work Station - 570.35.913

2.302.000₫

SP - bộ xả chậu đá HÄFELE 1 hộc - 570.35.914
SP - bộ xả chậu đá HÄFELE 1 hộc - 570.35.914

1.658.000₫

SP - bộ xả chậu đá HÄFELE 2 hộc - 570.35.916
SP - bộ xả chậu đá HÄFELE 2 hộc - 570.35.916

1.659.000₫

SP - Dây cấp nước bồn cầu 500mm - 589.25.998
SP - Dây cấp nước bồn cầu 500mm - 589.25.998

100.000₫

Bộ xả chậu sứ có xả tràn - 589.25.948
Bộ xả chậu sứ có xả tràn - 589.25.948

590.000₫

Bồn tắm âm D-code 1700 - 588.45.646
Bồn tắm âm D-code 1700 - 588.45.646

20.900.000₫

Bộ trộn nổi 2 đường nước Logis E - 589.52.431
Bộ trộn nổi 2 đường nước Logis E - 589.52.431

6.000.000₫

Chậu rửa Starck 3 âm bàn 530x400 - 588.45.088
Chậu rửa Starck 3 âm bàn 530x400 - 588.45.088

8.400.000₫

Chậu rửa đặt bàn Luv 600 - 588.45.181
Chậu rửa đặt bàn Luv 600 - 588.45.181

34.000.000₫

Chậu đặt bàn Luv có lỗ Vòi 600 - 588.45.182
Chậu đặt bàn Luv có lỗ Vòi 600 - 588.45.182

35.000.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS