Kosmo

Bộ rổ chén đĩa  Hafele Kosmo-C Cappella, không kèm ống đựng đũa, 600mm - 549.08.003
Bộ rổ chén đĩa Hafele Kosmo-C Cappella, không kèm ống đựng đũa, 600mm - 549.08.003

2.804.000₫

Phụ kiện tủ cao Hafele Kosmo KARA PULL 400mm - Sơn nano - 595.80.803
Phụ kiện tủ cao Hafele Kosmo KARA PULL 400mm - Sơn nano - 595.80.803

12.335.000₫

Phụ kiện tủ cao Hafele Kosmo KARA SWING 450mm - Sơn nano - 548.65.842
Phụ kiện tủ cao Hafele Kosmo KARA SWING 450mm - Sơn nano - 548.65.842

12.684.000₫

Phụ kiện tủ cao Hafele Kosmo KARA SWING 600mm - Sơn nano - 548.65.862
Phụ kiện tủ cao Hafele Kosmo KARA SWING 600mm - Sơn nano - 548.65.862

14.749.000₫

Phụ kiện tủ cao Hafele Kosmo KARA VARIO 600mm (Cao 1720-2020mm) - Sơn nano - 595.82.805
Phụ kiện tủ cao Hafele Kosmo KARA VARIO 600mm (Cao 1720-2020mm) - Sơn nano - 595.82.805

25.121.000₫

Phụ kiện tủ cao Hafele Kosmo KARA VARIO 600mm (Cao 2020-2320mm) - Sơn nano - 595.82.815
Phụ kiện tủ cao Hafele Kosmo KARA VARIO 600mm (Cao 2020-2320mm) - Sơn nano - 595.82.815

27.374.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON 600mm - Sơn nano - 549.08.864
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON 600mm - Sơn nano - 549.08.864

2.668.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON 700mm - Sơn nano - 549.08.865
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON 700mm - Sơn nano - 549.08.865

2.772.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON 800mm - Sơn nano - 549.08.867
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON 800mm - Sơn nano - 549.08.867

2.899.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON 900mm - Sơn nano - 549.08.868
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON 900mm - Sơn nano - 549.08.868

3.003.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON FLEX 600mm - Sơn nano - 549.08.884
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON FLEX 600mm - Sơn nano - 549.08.884

3.234.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON FLEX 700mm - Sơn nano - 549.08.885
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON FLEX 700mm - Sơn nano - 549.08.885

3.361.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON FLEX 800mm - Sơn nano - 549.08.887
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON FLEX 800mm - Sơn nano - 549.08.887

3.511.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON FLEX 900mm - Sơn nano - 549.08.888
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo KASON FLEX 900mm - Sơn nano - 549.08.888

3.684.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO 150mm phải - Sơn nano - 549.20.840
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO 150mm phải - Sơn nano - 549.20.840

3.095.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO 150mm trái - Sơn nano - 549.20.890
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO 150mm trái - Sơn nano - 549.20.890

3.095.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO 200mm phải - Sơn nano - 549.20.841
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO 200mm phải - Sơn nano - 549.20.841

3.396.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO 200mm trái - Sơn nano - 549.20.891
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO 200mm trái - Sơn nano - 549.20.891

3.396.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO 300mm - Sơn nano - 549.20.823
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO 300mm - Sơn nano - 549.20.823

3.650.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO 400mm - Sơn nano - 549.20.825
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO 400mm - Sơn nano - 549.20.825

3.927.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO MULTI 300mm - Sơn nano - 595.00.803
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO MULTI 300mm - Sơn nano - 595.00.803

4.158.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO MULTI 350mm - Sơn nano - 595.00.804
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO MULTI 350mm - Sơn nano - 595.00.804

4.274.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO MULTI 400mm - Sơn nano - 595.00.805
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO MULTI 400mm - Sơn nano - 595.00.805

4.666.000₫

Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO MULTI 450mm - Sơn nano - 595.00.806
Phụ kiện tủ dưới Hafele Kosmo OMERO MULTI 450mm - Sơn nano - 595.00.806

4.782.000₫

Phụ kiện tủ góc Hafele Kosmo OLLA 900mm - Sơn nano - 595.50.804
Phụ kiện tủ góc Hafele Kosmo OLLA 900mm - Sơn nano - 595.50.804

8.986.000₫

Phụ kiện tủ góc Hafele Kosmo OLLA MOVE 900mm phải - Sơn nano - 541.01.804
Phụ kiện tủ góc Hafele Kosmo OLLA MOVE 900mm phải - Sơn nano - 541.01.804

8.951.000₫

Phụ kiện tủ góc Hafele Kosmo OLLA MOVE 900mm trái - Sơn nano - 541.01.814
Phụ kiện tủ góc Hafele Kosmo OLLA MOVE 900mm trái - Sơn nano - 541.01.814

8.951.000₫

Phụ kiện tủ treo Hafele Kosmo ORIA 600mm - Sơn nano - 504.76.814
Phụ kiện tủ treo Hafele Kosmo ORIA 600mm - Sơn nano - 504.76.814

9.679.000₫

Phụ kiện tủ treo Hafele Kosmo ORIA 700mm - Sơn nano - 504.76.815
Phụ kiện tủ treo Hafele Kosmo ORIA 700mm - Sơn nano - 504.76.815

9.818.000₫

Phụ kiện tủ treo Hafele Kosmo ORIA 800mm - Sơn nano - 504.76.817
Phụ kiện tủ treo Hafele Kosmo ORIA 800mm - Sơn nano - 504.76.817

9.991.000₫

Phụ kiện tủ treo Hafele Kosmo ORIA 900mm - Sơn nano - 504.76.818
Phụ kiện tủ treo Hafele Kosmo ORIA 900mm - Sơn nano - 504.76.818

10.256.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS