Lò nướng và vi sóng

Lò nướng âm tủ Smeg SF6381X - 536.64.753
Lò nướng âm tủ Smeg SF6381X - 536.64.753

35.739.000₫

Lò nướng + vi sóng Smeg SF4604WMCNR - 536.64.861
Lò nướng + vi sóng Smeg SF4604WMCNR - 536.64.861

89.081.818₫

Lò nướng + vi sóng Smeg SF4104WMCS - 536.64.872
Lò nướng + vi sóng Smeg SF4104WMCS - 536.64.872

72.718.182₫

Lò nướng âm tủ Hafele Smeg SFP6604PNXE - 535.64.513
Lò nướng âm tủ Hafele Smeg SFP6604PNXE - 535.64.513

136.279.000₫

Lò nướng kết hợp hấp Smeg SF4604WVCPNR - 535.64.951
Lò nướng kết hợp hấp Smeg SF4604WVCPNR - 535.64.951

119.990.000₫

Lò vi sóng kết hợp nướng, LINEA, mặt kính đen Smeg  FMI120N2 - 536.64.961
Lò vi sóng kết hợp nướng, LINEA, mặt kính đen Smeg FMI120N2 - 536.64.961

29.390.000₫

Lò nướng, 60 cm, LINEA, mặt kính bạc Smeg SO6102TS - 536.64.982
Lò nướng, 60 cm, LINEA, mặt kính bạc Smeg SO6102TS - 536.64.982

57.739.000₫

Lò nướng âm tủ 65 lít Hafele HO-2KT65A, Series 200 - 538.61.441
Lò nướng âm tủ 65 lít Hafele HO-2KT65A, Series 200 - 538.61.441

13.189.000₫

Lò nướng âm tủ 65 lít Hafele HO-2K65A, Series 200 - 538.61.431
Lò nướng âm tủ 65 lít Hafele HO-2K65A, Series 200 - 538.61.431

9.889.000₫

Lò nướng âm tủ 70 lít Hafele HO-4KT70A, Series 400 - 538.61.442
Lò nướng âm tủ 70 lít Hafele HO-4KT70A, Series 400 - 538.61.442

13.959.000₫

Lò nướng âm tủ 70 lít Hafele HO-4K70A, Series 400 - 538.61.451
Lò nướng âm tủ 70 lít Hafele HO-4K70A, Series 400 - 538.61.451

12.639.000₫

Lò nướng âm tủ 70 lít Hafele HO-6T70A, Series 600 - 538.01.441
Lò nướng âm tủ 70 lít Hafele HO-6T70A, Series 600 - 538.01.441

20.889.000₫

Lò Nướng Kết Hợp Vi Sóng Âm Tủ HMO-6T28A Hafele - 538.31.390
Lò Nướng Kết Hợp Vi Sóng Âm Tủ HMO-6T28A Hafele - 538.31.390

11.990.000₫

Lò nướng âm tủ 72 lít Hafele HO-8T72A, Series 800 - 538.01.421
Lò nướng âm tủ 72 lít Hafele HO-8T72A, Series 800 - 538.01.421

21.989.000₫

Lò nướng kết hợp hấp âm tủ 72 lít Hafele HSO-8T72A, Series 800 - 538.61.461
Lò nướng kết hợp hấp âm tủ 72 lít Hafele HSO-8T72A, Series 800 - 538.61.461

29.689.000₫

Lò nướng kết hợp vi sóng âm tủ 50 Lít Hafele HCO-8T50A, Series 800 - 538.01.431
Lò nướng kết hợp vi sóng âm tủ 50 Lít Hafele HCO-8T50A, Series 800 - 538.01.431

28.260.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS