Thiết bị gia dụng nhỏ

Ấm đun chỉnh nhiệt độ Smeg màu kem KLF04CREU - 535.43.755
Ấm đun chỉnh nhiệt độ Smeg màu kem KLF04CREU - 535.43.755

9.396.000₫

Ấm đun chỉnh nhiệt độ Smeg hồng KLF04PKEU - 535.44.046
Ấm đun chỉnh nhiệt độ Smeg hồng KLF04PKEU - 535.44.046

9.396.000₫

535.44.048
535.44.048

9.396.000₫

Máy nướng bánh mì lục nhạt Smeg TSF02PGEU - 535.44.060
Máy nướng bánh mì lục nhạt Smeg TSF02PGEU - 535.44.060

9.396.000₫

Máy ép chậm, Cỡ nhỏ 150W Hafele HS-J32X - 535.43.393
Máy ép chậm, Cỡ nhỏ 150W Hafele HS-J32X - 535.43.393

3.990.000₫

Máy ép chậm, Cỡ lớn 150W Hafele HS-J42S - 535.43.392
Máy ép chậm, Cỡ lớn 150W Hafele HS-J42S - 535.43.392

4.490.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS