Bản lề

Đế bản lề 2 lỗ Blum 175H3100 - 5891994 - 342.22.060
Đế bản lề 2 lỗ Blum 175H3100 - 5891994 - 342.22.060

18.700₫

Bản lề giảm chấn Hafele Metalla A 110° DIY, thép, lắp trùm nửa, cong vừa - 493.03.024
Bản lề giảm chấn Hafele Metalla A 110° DIY, thép, lắp trùm nửa, cong vừa - 493.03.024

55.000₫

Bản lề giảm chấn Hafele Metalla A 110° DIY, thép, trùm ngoài, thẳng - 493.03.021
Bản lề giảm chấn Hafele Metalla A 110° DIY, thép, trùm ngoài, thẳng - 493.03.021

54.000₫

Bản lề giảm chấn Hafele Metalla A 110°, thép, lắp lọt lòng, cong nhiều - 493.03.025
Bản lề giảm chấn Hafele Metalla A 110°, thép, lắp lọt lòng, cong nhiều - 493.03.025

56.000₫

Bản lề thẳng, trùm ngoài, Metalla 5000 SM 110, khung nhôm, màu đen - 315.26.710
Bản lề thẳng, trùm ngoài, Metalla 5000 SM 110, khung nhôm, màu đen - 315.26.710

66.000₫

Bản lề giảm chấn Hafele Metalla SM 110° DIY, thép, lắp trùm nửa, cong vừa - 493.03.022
Bản lề giảm chấn Hafele Metalla SM 110° DIY, thép, lắp trùm nửa, cong vừa - 493.03.022

93.500₫

Bản lề giảm chấn Hafele Metalla SM 110° DIY, thép, lắp trùm ngoài, thẳng - 493.03.020
Bản lề giảm chấn Hafele Metalla SM 110° DIY, thép, lắp trùm ngoài, thẳng - 493.03.020

92.400₫

Bản lề giảm chấn Hafele Metalla SM 110° DIY, thép, lắp lọt lòng, cong nhiều - 493.03.023
Bản lề giảm chấn Hafele Metalla SM 110° DIY, thép, lắp lọt lòng, cong nhiều - 493.03.023

93.500₫

Bản lề giảm chấn Hafele Metallamat NEO 110°, thép, lắp trùm ngoài, thẳng - 334.00.001
Bản lề giảm chấn Hafele Metallamat NEO 110°, thép, lắp trùm ngoài, thẳng - 334.00.001

80.300₫

Bản lề Blum CLIP top góc mở 170° dành cho ứng dụng góc mở rộng - 71T6550
Bản lề Blum CLIP top góc mở 170° dành cho ứng dụng góc mở rộng - 71T6550

127.600₫

Đế bản lề 2 lỗ Blum, màu đen - 175H3100 - 9594813
Đế bản lề 2 lỗ Blum, màu đen - 175H3100 - 9594813

20.900₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS

Hotline: 02923 828 889
Zalo: 0914565088