Phụ kiện cửa

Bộ tay nắm cửa dạng tròn Hafele DIY, cửa đi, inox mờ - 489.93.130
Bộ tay nắm cửa dạng tròn Hafele DIY, cửa đi, inox mờ - 489.93.130

264.000₫

Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G1 Hafele DIY, cửa đi - 499.62.505
Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G1 Hafele DIY, cửa đi - 499.62.505

792.000₫

Ổ Khóa Hafele PL550 62mm
Ổ Khóa Hafele PL550 62mm

450.000₫

Khóa treo có vòng nhựa Hafele - 482.01.970
Khóa treo có vòng nhựa Hafele - 482.01.970

484.000₫

Khóa treo Hafele super 60mm, 4 bộ khóa - 482.01.948
Khóa treo Hafele super 60mm, 4 bộ khóa - 482.01.948

2.024.000₫

Khóa treo chống cắt Hafele super 60mm - 482.01.949
Khóa treo chống cắt Hafele super 60mm - 482.01.949

462.000₫

Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G, cửa đi - 499.62.504
Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G, cửa đi - 499.62.504

792.000₫

Thân khóa Hafele cho cửa phòng Inox mờ - 911.02.153
Thân khóa Hafele cho cửa phòng Inox mờ - 911.02.153

416.856₫

Thân khóa cho phòng WC B55/78A Inox mờ 911.02.157
Thân khóa cho phòng WC B55/78A Inox mờ 911.02.157

476.000₫

Bộ tay nắm đế dài kiểu J (Tay nắm - thân khóa - ruột) Hafele DIY - 499.62.501
Bộ tay nắm đế dài kiểu J (Tay nắm - thân khóa - ruột) Hafele DIY - 499.62.501

1.254.000₫

Giảm chấn, cho Slido Classic 50 IF - 401.30.400
Giảm chấn, cho Slido Classic 50 IF - 401.30.400

105.000₫

Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu Oval Hafele DIY - 499.63.801
Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu Oval Hafele DIY - 499.63.801

924.000₫

Bộ tay nắm nắp chụp tròn 125x55mm Hafele DIY - 499.63.802
Bộ tay nắm nắp chụp tròn 125x55mm Hafele DIY - 499.63.802

946.000₫

Bộ tay nắm đế dài kiểu Oval (tay nắm - thân khóa - ruột) Hafele DIY - 499.62.503
Bộ tay nắm đế dài kiểu Oval (tay nắm - thân khóa - ruột) Hafele DIY - 499.62.503

1.254.000₫

Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.194
Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.194

617.000₫

Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.186
Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.186

561.000₫

Chặn cửa nam châm Hafele DIY, màu niken mờ - 489.70.203
Chặn cửa nam châm Hafele DIY, màu niken mờ - 489.70.203

143.000₫

Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.170
Bộ khóa tay nắm cửa đi Hafele DIY, niken mờ - 489.10.170

617.000₫

Bộ khóa treo Hafele supper 50mm, 3 khoá - 482.01.975
Bộ khóa treo Hafele supper 50mm, 3 khoá - 482.01.975

682.000₫

Bộ khóa treo Hafele supper 50mm, 4 khoá treo - 482.01.976
Bộ khóa treo Hafele supper 50mm, 4 khoá treo - 482.01.976

902.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS