Thiết Bị Gia Dụng

Combo chậu và vòi bếp Hafele Pro 5 - 570.36.307
Combo chậu và vòi bếp Hafele Pro 5 - 570.36.307

21.180.000₫

Combo chậu và vòi bếp Hafele Pro 6 - 570.36.507
Combo chậu và vòi bếp Hafele Pro 6 - 570.36.507

21.180.000₫

Combo chậu và vòi bếp Hafele Essence 1 - 567.20.539
Combo chậu và vòi bếp Hafele Essence 1 - 567.20.539

11.860.363₫

Combo chậu và vòi bếp Hafele Essence 2 - 567.20.549
Combo chậu và vòi bếp Hafele Essence 2 - 567.20.549

12.080.000₫

Combo chậu và vòi bếp Hafele Essence 3 - 577.25.319
Combo chậu và vòi bếp Hafele Essence 3 - 577.25.319

12.579.999₫

Combo chậu và vòi bếp Hafele Essence 4 - 577.25.519
Combo chậu và vòi bếp Hafele Essence 4 - 577.25.519

12.579.999₫

Combo chậu và vòi bếp Hafele Essence 5 - 577.25.429
Combo chậu và vòi bếp Hafele Essence 5 - 577.25.429

9.279.999₫

Máy trộn cầm tay Smeg màu kem HMF01CREU - 535.44.005
Máy trộn cầm tay Smeg màu kem HMF01CREU - 535.44.005

7.776.000₫

Máy trộn cầm tay Smeg màu hồng HMF01PKEU - 535.44.006
Máy trộn cầm tay Smeg màu hồng HMF01PKEU - 535.44.006

7.776.000₫

Ấm đun nước lục nhạt Smeg KLF03PGEU - 535.43.860
Ấm đun nước lục nhạt Smeg KLF03PGEU - 535.43.860

6.469.000₫

Máy trộn bột màu hồng Smeg SMF02PKEU - 535.43.606
Máy trộn bột màu hồng Smeg SMF02PKEU - 535.43.606

24.829.000₫

Máy trộn bột màu lục nhạt Smeg SMF02PGEU - 535.43.601
Máy trộn bột màu lục nhạt Smeg SMF02PGEU - 535.43.601

24.829.000₫

Máy nướng bánh mì lục nhạt SmegTSF01PGEU - 535.43.661
Máy nướng bánh mì lục nhạt SmegTSF01PGEU - 535.43.661

6.469.000₫

Máy nướng bánh mì hồng Smeg TSF01PKEU - 535.43.666
Máy nướng bánh mì hồng Smeg TSF01PKEU - 535.43.666

6.469.000₫

Máy trộn cầm tay lam nhạt Smeg HMF01PBEU - 535.44.008
Máy trộn cầm tay lam nhạt Smeg HMF01PBEU - 535.44.008

7.776.000₫

Máy trộn cầm tay Smeg xanh lục HMF01CREU - 535.44.000
Máy trộn cầm tay Smeg xanh lục HMF01CREU - 535.44.000

7.776.000₫

Ấm đun nước Smeg màu hồng KLF03PKEU - 535.43.676
Ấm đun nước Smeg màu hồng KLF03PKEU - 535.43.676

6.469.000₫

Ấm đun chỉnh nhiệt độ Smeg màu kem KLF04CREU - 535.43.755
Ấm đun chỉnh nhiệt độ Smeg màu kem KLF04CREU - 535.43.755

9.396.000₫

Ấm đun chỉnh nhiệt độ Smeg hồng KLF04PKEU - 535.44.046
Ấm đun chỉnh nhiệt độ Smeg hồng KLF04PKEU - 535.44.046

9.396.000₫

535.44.048
535.44.048

9.396.000₫

Nội thất TTD - Hafele Cần Thơ - Blum Cần Thơ
Kết nối với chúng tôi

Create a site with AZS