Ray bi 3 tầng Hafele
   Bảng báo giá ray bi 3 tầng hafele
Chiều dài (mm) Mã số   Giá (vnd)
250 494.02.460 88,000 đ
300 494.02.461 105,600 đ
350 494.02.462 124,300 đ
400 494.02.463 134,200 đ
450 494.02.464 170,500 đ
500 494.02.465 181,500 đ
550 494.02.466 188,100 đ
600 494.02.467 212,300 đ
Ray bi 3 tầng giảm chấn Hafele
   Bảng giá ray bi 3 tầng giảm chấn hafele
Chiều dài (mm) Mã số   Giá (vnd)
300 494.02.061 163,900 đ
350 494.02.062 178,200 đ
400 494.02.063 193,600 đ
450 494.02.064 207,900 đ
500 494.02.065 228,800 đ
Ray bi 3 tầng màu đen Hafele
   Bảng báo giá ray bi 3 tầng màu đen hafele
Chiều dài (mm) Mã số   Giá (vnd)
250 494.02.450 104,500 đ
300 494.02.451 105,600 đ
350 494.02.452 124,300 đ
400 494.02.453 134,200 đ
450 494.02.454 170,500 đ
500 494.02.455 181,500 đ
Ray nhấn mở Hafele
   Bảng báo giá ray bi nhấn mở hafele
Chiều dài (mm) Mã số   Giá (vnd)
300 494.02.081 169,400 đ
350 494.02.082 185,900 đ
400 494.02.083 201,300 đ
450 494.02.084 218,900 đ
500 494.02.085 239,800 đ

Lưu ý: Giá có thể thay đổi do nhà sản xuất, bảng giá này áp dụng cho năm 2021 chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật giá chính xác nhất .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X